ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 9/26-05-2023


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 63ΙΤ46ΜΤΛΗ-ΓΚΟ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τασσοπούλου Χριστίνα (ΠΕ86)

ΑΔΑ: 65ΒΒ46ΜΤΛΗ-87Α – Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού Τίτλου – Νικολαΐδης Θεοδόσιος (ΠΕ02)

ΑΔΑ: ΨΖΡΥ46ΜΤΛΗ-6Ε1 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπαχαραλάμπους Παναγιώτης (ΠΕ86)

ΑΔΑ: ΨΝΤ846ΜΤΛΗ-ΡΨΨ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Σολάκης Ηλίας (ΠΕ86)

 

Share and Enjoy !
Shares