ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 25 Απριλίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 8/21-04-2023


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΑ2Σ46ΜΤΛΗ-466 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπαρρίζος Κοσμάς (ΠΕ86.ΕΑΕ)

ΑΔΑ: 93Δ946ΜΤΛΗ-3ΘΩ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Λαζαρίδου Ελένη (ΠΕ06)

ΑΔΑ: ΨΜΑ246ΜΤΛΗ-ΥΔΒ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπαχαραλάμπους Παναγιώτης (ΠΕ86)

ΑΔΑ: ΨΙΕΓ46ΜΤΛΗ-4ΑΦ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τερλέκη Αλεξία (ΠΕ87.09)

ΑΔΑ: 695Μ46ΜΤΛΗ-ΩΩΤ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Θεοφανίδου Ελένη (ΠΕ83)

ΑΔΑ: 6Ρ6Ε46ΜΤΛΗ-ΨΙΔ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Γεωργίου Χρήστος (ΠΕ86)

ΑΔΑ: Ψ9Υ646ΜΤΛΗ-ΩΒΚ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Δράγου Ευαγγελία (ΠΕ86)

ΑΔΑ: 6Ρ8Ξ46ΜΤΛΗ-ΧΓ5 – Ανάκληση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου (τακτικού προϋπολογισμού), σε σχολική μονάδα αρμοδιότητας της ΔΔΕ Φλώρινας – Μούζα Θεολογία (ΠΕ02)

ΑΔΑ: ΨΘΛ546ΜΤΛΗ-5ΦΝ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Μαρκούλης Χρήστος (ΠΕ02)

Share and Enjoy !
Shares