ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας 4/20-03-2023


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΣΣΑ46ΜΤΛΗ-ΟΑΣ – Τροποποίηση διαθέσεων αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου (τακτικού προϋπολογισμού), σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας – Μούζα Θεολογία (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 6ΕΔ446ΜΤΛΗ-ΝΓΘ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπαντώνης Χαράλαμπος (ΠΕ02)

ΑΔΑ: ΨΥΘ646ΜΤΛΗ-ΓΚ5 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Φωτιάδου Χριστίνα (ΠΕ88.02)

ΑΔΑ: Ψ1ΩΟ46ΜΤΛΗ-ΤΑΦ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπουτσή Κλεοπάτρα (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 6ΞΙ746ΜΤΛΗ-049 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Αφορόζης Αντώνιος (ΠΕ86)

ΑΔΑ: 6Π1Ψ46ΜΤΛΗ-6ΑΖ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Σοβιτσλή Αγάπη (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 6Π8Β46ΜΤΛΗ-ΚΙΟ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μπαφίτη Άννα (ΠΕ78)

ΑΔΑ: ΨΕΑΟ46ΜΤΛΗ-ΡΝΓ – Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Αλεξοπούλου Σοφία (ΠΕ02)

 

 

 

Share and Enjoy !
Shares