Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, από διάθεση ΠΥΣΔΕ και από βελτίωση θέσης Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 7/04-04-2023


άκουσε το άρθρο

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (Απόφαση 2091/04-04-2023, ΑΔΑ: 9ΒΥΤ46ΜΤΛΗ-Θ4Ι)

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (Απόφαση 2092/04-04-2023, ΑΔΑ: 9ΡΡΙ46ΜΤΛΗ-300)

 

Share and Enjoy !
Shares