ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Δευτέρα 30 Ιαν 2023

ΑΔΑ: 6ΔΖΗ46ΜΤΛΗ-76Π – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Καζαντζίδου Άννα … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Πέμπτη 19 Ιαν 2023

ΑΔΑ: ΨΙΚΟ46ΜΤΛΗ-ΤΦΛ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Δρίκου Βενετία … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

ΑΔΑ: 6ΜΜΚ46ΜΤΛΗ-ΤΝΕ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Ισπυρίδης Δήμος … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

ΑΔΑ: ΨΜΓ146ΜΤΛΗ-9ΔΞ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Χαρίση Αφροδίτη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

ΑΔΑ: 9Φ8Ω46ΜΤΛΗ-0ΔΥ – Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Μαρκοπούλου Μαριάνθη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 Πράξη ΠΣΥΔΕ Νο 29/18-10-2022

ΑΔΑ: ΨΟΥΔ46ΜΤΛΗ-ΨΜΟ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Μαρκοπούλου Μαριάνθη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

ΑΔΑ: ΨΖΔ446ΜΤΛΗ-Χ30 – Τροποποίηση έγκρισης ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Ρούφου … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας- Αποφάσεις Ανάθεσης Υπερωριών – Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

ΑΔΑ: ΩΔ1Ν46ΜΤΛΗ-ΞΡΑ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Καράλη Χρυσή … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Εγκρίσεις Ανάθεσης Υπερωριακής Απασχόλησης Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

ΑΔΑ: ΡΟΗ646ΜΤΛΗ-ΓΟΓ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – ΓΕΛ Φιλώτα … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 24 Δεκ 2021

ΑΔΑ: Ω1ΒΕ46ΜΤΛΗ-ΕΝ1 – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Φαρσάρη Γεωργία … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 3 Δεκ 2021

ΑΔΑ: 6ΕΗΓ46ΜΤΛΗ-ΨΥΦ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Παλιακούδη Τασούλα … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 30 Νοε 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 31/30-11-2021

ΑΔΑ: 62Σ646ΜΤΛΗ-Ε7Η – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Στέκα Δήμητρα … ➜ περισσότερα

Εργασιακό και διδακτικό ωράριο και υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 100 και 101 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Εγκύκλιος 141076/Ε3/04-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΥΨ46ΜΤΛΗ-Ψ14) του Υπουργείου Παιδείας Ωράριο Α. Εργασιακό … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Οκτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/30-09-2021

ΑΔΑ: 6ΔΦΚ46ΜΤΛΗ-ΞΨΡ – Διάθεση, Επί Θητεία Υπευθύνων Τομέων εκπαιδευτικών και … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 5 Οκτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/30-09-2021

ΑΔΑ: ΩΙ2146ΜΤΛΗ-2ΕΦ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις – 7 Ιαν 2021

ΑΔΑ: ΩΣΡΩ46ΜΤΛΗ-5ΧΧ – Ανάκληση Υπερωριακής Απασχόλησης – Γραφάκου Μαριάννα (ΠΕ07) … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις – Τετάρτη 16 Δεκ 2020

ΑΔΑ: 6Γ7Θ46ΜΤΛΗ-0ΓΩ – Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού Τίτλου – Κουρεμένου Ειρήνη … ➜ περισσότερα

Εγκρίσεις ανάθεσης υπερωριών για το 2020-2021 Σύμφωνα με τις αποφάσεις Συλλόγων Διδασκόντων

ΑΔΑ: ΩΓΜ446ΜΤΛΗ-ΟΕ6 – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Παπαδοπούλου Αικατερίνη και … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Εγκρίσεις ανάθεσης υπερωριών – Τετάρτη 14 Οκτ 2020

ΑΔΑ: ΨΠ9Ξ46ΜΤΛΗ-8ΞΛ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Σταυρίδου Γεωργία ΑΔΑ: … ➜ περισσότερα