ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 8 Φεβρ 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 1/07-02-2023


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 93ΣΥ46ΜΤΛΗ-8Ξ8 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μπαφίτη Άννα (ΠΕ78)

ΑΔΑ: ΨΘΤΠ46ΜΤΛΗ-ΓΜΜ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπουτσή Κλεοπάτρα (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 9Ψ9646ΜΤΛΗ-ΟΘΟ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπαστεργίου Αλεξία (ΠΕ85)

ΑΔΑ: ΩΜΚΚ46ΜΤΛΗ-Ξ9Α – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τασσοπούλου Χριστίνα (ΠΕ86.ΕΑΕ)

ΑΔΑ: Ω8ΦΤ46ΜΤΛΗ-Γ8Ε – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Δράγου Ευαγγελία (ΠΕ86)

ΑΔΑ: 6Χ8Ε46ΜΤΛΗ-ΥΡΔ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Δημητράκης Αθανάσιος (ΠΕ82)

ΑΔΑ: 6ΖΜΦ46ΜΤΛΗ-5Ι8 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπαρρίζος Κοσμάς (ΠΕ86.ΕΑΕ)

ΑΔΑ: 9ΓΡ346ΜΤΛΗ-Φ9Ζ – Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικού (Εκπαιδευτικοί άνευ οργανικής θέσης σε σχολική μονάδα, αλλά οργανικά ανήκοντες στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας) – Στεφάνοβιτς Αθηνά (ΠΕ87.09)

ΑΔΑ: ΨΩΗΗ46ΜΤΛΗ-Α2Χ – Τροποποίηση των διαθέσεων συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικού γενικής αγωγής, που περιήλθε στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής της από άλλο ΠΥΣΔΕ – Τσιότρα Αγορή (ΠΕ87.02)

ΑΔΑ: 6ΝΒΥ46ΜΤΛΗ-Θ86 – Ανάκληση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου (τακτικού προϋπολογισμού) σε Σχολική Μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το Σχολικό Έτος 2022-2023 – Μωυσιάδου Αναστασία (ΤΕ02.02)

ΑΔΑ: 679246ΜΤΛΗ-ΞΘΨ – Τροποποίηση ωρών διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας, για ανάληψη των εργαστηριακών ωρών μαθημάτων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας και του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας – Μωυσιάσου Αναστασία (ΤΕ02.02)

ΑΔΑ: 9ΒΠΑ46ΜΤΛΗ-29Μ – Τροποποίηση διαθέσεων αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου (τακτικού προϋπολογισμού) σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το Σχολικό Έτος 2022-2023 – Αφορόζη Μαρία (ΠΕ86)

ΑΔΑ: ΨΡΔΘ46ΜΤΛΗ-5ΔΦ – Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας και στο Ε.Κ. Αμυνταίου, για ανάληψη των εργαστηριακών ωρών μαθημάτων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας, του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας και του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αμυνταίου – Καμέση Ευγενία-Ειρήνη (ΠΕ82)

ΑΔΑ: 9Τ9Β46ΜΤΛΗ-ΒΑΚ – Τροποποίηση τοποθέτησης και διάθεση σε σχολική μονάδα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου (τακτικού προϋπολογισμού) – Μούζα Θεολογία (ΠΕ02)

Share and Enjoy !
Shares