Συμπληρωματικές αιτήσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούν βελτίωση οργανικής θέσης ή οριστική τοποθέτηση Υποβολή από τη Δευτέρα 22-04-2024 και ώρα 13:00 μέχρι και την Τετάρτη 24-04-2024 και ώρα 13:00


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 245922-04-2024

Ανακοίνωση του εκ νέου αναμορφωμένου πίνακα κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων γενικής παιδείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, για συμπληρωματικές αιτήσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούν βελτίωση οργανικής θέσης ή οριστική τοποθέτηση, κι εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ.10 και 11, του αρθ.15, του Π.Δ.50/1996.

 Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται:

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, αποκλειστικά και μόνο των κλάδων-ειδικοτήτων όπου συντρέχει αθροιστικά:

  • να υπάρχουν εναπομείναντα ακάλυπτα οργανικά κενά σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας,
  • και ταυτόχρονα να υφίστανται εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις σχολείων για τις ανάγκες της υπηρεσίας (δηλαδή σε σχολικές μονάδες που δεν είχαν δηλώσει στην αίτηση προτιμήσεων που είχαν υποβάλλει στο πλαίσιο της διαδικασίας της αριθμ. 2111/09-04-2024 πρόσκλησης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας),

να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν εκ νέου δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση, στα εν λόγω εναπομείναντα οργανικά κενά.

Ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας, οι οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων που εξακολουθούν να παραμένουν κενές, κι επί των οποίων δύναται να γίνουν αιτήσεις. Καλούνται οι τυχόν ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν νέα αίτηση δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων, από τη Δευτέρα 22-04-2024 και ώρα 13:00 μέχρι και την Τετάρτη 24-04-2024 και ώρα 13:00, ως ακολούθως:

Οι αιτήσεις για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών που επιθυμούν κάποια από τις εναπομείνασες οργανικές θέσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και χειρόγραφα με επιτόπια υποβολή. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν αποκλειστικά μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύθυνση: mail@dide.flo.sch.gr (Γραφείο Πρωτοκόλλου – Γραφείο 8 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας), απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εκ μέρους του υποβαλλόμενου την αίτηση και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι η αίτηση του όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε (ώστε να γνωρίζει τον αριθμό πρωτοκόλλου της). Εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 24-04-2024 και ώρα 13:00μ.μ.. Επισημαίνεται η προσοχή στο ότι, η ως άνω περιγραφόμενη συμπληρωματική διαδικασία αιτήσεων δεν θα γίνει μέσω του Online Συστήματος, όπως στο προηγούμενο στάδιο.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Επισυναπτόμενα:

1. Ο αναμορφωμένος πίνακας κενών οργανικών θέσεων για τις συμπληρωματικές αιτήσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την πράξη 8/22-04-2024 του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.
2. Συμπληρωματική Αίτηση Βελτίωσης & Οριστικής Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Έντυπο)

Share and Enjoy !
Shares