ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση 2 Ιουνίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 9/26-05-2023


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΩΧ7Β46ΜΤΛΗ-Π0Ε – Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών, σε συνέχεια της αριθμ. 5975/02-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΖΨ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2) απόφαση της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

 

Share and Enjoy !
Shares