ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση 31 Μαρτίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 6/31-03-2023


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 6ΞΣΚ46ΜΤΛΗ-9ΚΛ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Δράγου Ευαγγελία (ΠΕ86)

 

Share and Enjoy !
Shares