ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Δευτέρα 30 Ιαν 2023


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 6ΔΖΗ46ΜΤΛΗ-76Π – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Καζαντζίδου Άννα (ΠΕ04.01)