ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 14 Δεκ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 33/14-12-2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΡΩΦ446ΜΤΛΗ-19Λ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Βοϊτσίδης Ηλίας (ΠΕ03.ΕΑΕ)

ΑΔΑ: Ψ44Ρ46ΜΤΛΗ-ΟΥ0 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Ξενίδου Μαρία (ΠΕ02.ΕΑΕ)

ΑΔΑ: 9ΤΞΕ46ΜΤΛΗ-860 – Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας, για ανάληψη των εργαστηριακών ωρών μαθημάτων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας και του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας – Μωυσιάδου Αναστασία (ΤΕ02.02)

ΑΔΑ: Ψ24Χ46ΜΤΛΗ-064 – Ανάκληση ορισμού Υπευθύνου Εργαστηρίου του 1ου Ε.Κ. Φλώρινας – Παρδαλόπουλος Στυλιανός (ΠΕ81)

 

Share and Enjoy !
Shares