ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 17 Μαΐου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 14/17-05-2022

ΑΔΑ: 9Λ8Μ46ΜΤΛΗ-ΤΔ8 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 13/05-05-2022

ΑΔΑ: ΨΘΙΓ46ΜΤΛΗ-Γ0Ψ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Ανδρέου Ευαγγελία … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τρίτη 19 Απριλίου 2022

ΑΔΑ: ΨΦ3Θ46ΜΤΛΗ-Υ0Ψ – Ανανέωση των αποφάσεων τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 12/18-04-2022

ΑΔΑ: ΨΗΒ246ΜΤΛΗ-4Α7 – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Λαζένκα Χριστίνα … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 1 Απρ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 8/31-03-2022

ΑΔΑ: Ψ7ΩΑ46ΜΤΛΗ-ΕΨΩ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 7/28-03-2022

ΑΔΑ: 63ΦΠ46ΜΤΛΗ-Ι6Β – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού – Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΠΕ02) … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 14 και 15 Μαρτίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 6/14-03-2022

ΑΔΑ: 9ΣΚΛ46ΜΤΛΗ-ΖΔΤ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 6/14-03-2022

ΑΔΑ: ΩΖΘ046ΜΤΛΗ-ΙΤΘ – Τροποποίηση της διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, που προσλήφθηκε … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 4/01-03-2022 και 5/04-03-2022

ΑΔΑ: 9ΧΗΨ46ΜΤΛΗ-ΗΣΦ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 1 Μαρτίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 4/01-03-2022

ΑΔΑ: 647146ΜΤΛΗ-Ι5Ζ – Τροποποίηση ωραρίου διάθεσης εκπαιδευτικού – Τσιώλη Αικατερίνη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 24 Φεβρ 2022

ΑΔΑ: Ω51Κ46ΜΤΛΗ-41Τ – Τροποποίηση έγκρισης ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Τσιώλη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 18 Φεβρ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 3/15-02-2022

ΑΔΑ: 6ΨΡ646ΜΤΛΗ-Χ30 – Τροποποίηση τοποθέτησης και ανάκληση μερικής διάθεσης αναπληρώτριας … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 15 Φεβρ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 3/15-02-2022

Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Βασδέκη Δέσποινα (ΠΕ87.02) (Απόφαση 565/15-02-2022, … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Παρασκευή 28 Ιαν 2022

ΑΔΑ: 6ΡΕΝ46ΜΤΛΗ-ΞΚΧ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Παπαδοπούλου Σοφία … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 18 και 25 Ιαν 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 1/18-01-2022 και 2/25-01-2022

ΑΔΑ: 6ΘΑΔ46ΜΤΛΗ-Τ4Ρ – Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού – Μαρκοπούλου Ελένη (ΠΕ03) … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση – Δευτέρα 24 Ιαν 2022

ΑΔΑ: Ψ9ΧΘ46ΜΤΛΗ-ΩΙΓ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Ψαρρή Βασιλική … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 20 Ιαν 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 1/18-01-2022

ΑΔΑ: 6ΡΧ146ΜΤΛΗ-Φ1Φ – Απόφαση τοποθετήσεων-διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο