ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 21 Οκτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 29/20-10-2021

ΑΔΑ: Ψ13346ΜΤΛΗ-6ΞΗ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 18 Οκτ 2021 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 27/11-10-2021 και 28/14-10-2021

ΑΔΑ: Ω3ΑΔ46ΜΤΛΗ-3ΙΣ – Έγκριση ΠΥΣΔΕ για ενεργοποίηση Γ’ αναθέσεων και … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 14 Οκτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 27/11-10-2021 και 28/14-10-2021

ΑΔΑ: 9Η3Θ46ΜΤΛΗ-ΦΕΖ – Τροποποίηση των διαθέσεων εκπαιδευτικού για κάλυψη και … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 1 Οκτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/30-09-2021

ΑΔΑ: 623346ΜΤΛΗ-0Α9 – Έγκριση Ανάθεσης Υπερωριακής Απασχόλησης – Τσοκανάρη Κωνσταντίνα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις – Πέμπτη 30 Σεπτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 24/10-09-2021

ΑΔΑ: 96ΥΣ46ΜΤΛΗ-0ΦΠ – Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις – Πέμπτη 23 Σεπτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 25/21-09-2021

ΑΔΑ: ΨΑΙΞ46ΜΤΛΗ-6Β1 – Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 20 Σεπτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Νο 24/10-09-2021

ΑΔΑ: 9ΤΔ746ΜΤΛΗ-ΛΔΚ – Μείωση ωραρίου λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας – Λαζαρίδου … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις – Τετάρτη 25 Αυγ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ 22/24-08-2021

ΑΔΑ: ΨΞ6Η46ΜΤΛΗ-4Λ5 – Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου – Φωτιάδου Χριστίνα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Νο 16/08-07-2021

ΑΔΑ: ΨΨΟΑ46ΜΤΛΗ-ΟΗΧ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Απόλυσης Αναπληρωτών Τρεις Αποφάσεις - Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

ΑΔΑ: 9ΟΣ746ΜΤΛΗ-ΦΑΔ – Αυτοδίκαιη απόλυση αναπληρωτών ΕΕΠ που υπηρετούν σε … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Απόλυσης Αναπληρωτών – 30 Ιουνίου 2021 16 Αποφάσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: 6ΘΡΜ46ΜΤΛΗ-Π1Ψ – Απόφαση απόλυσης αναπληρωτών ΕΕΠ που προσλήφθηκαν σε … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 22 Ιουνίου 2021

ΑΔΑ: 6ΙΘΤ46ΜΤΛΗ-59Ν – Αυτοδίκαιη απόλυση ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών του Μουσικού … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ 15/15-06-2021

ΑΔΑ: ΨΚΝΛ46ΜΤΛΗ-ΚΙΨ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Γίτση Δέσποινα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Δευτέρα 08-06-2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ 14/01-06-2021

ΑΔΑ: 64Κ546ΜΤΛΗ-26Μ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ 1 Ιουνίου 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας 14/01-06-2021

ΔΑ: 6Δ5846ΜΤΛΗ-ΛΙ0 – Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού Τίτλου – Σολωμού Ερμιόνη … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 17 Μαΐου 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας 10/17-05-2021

ΑΔΑ: ΨΙΗΨ46ΜΤΛΗ-ΦΕ3 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτ 10 Μαΐου 2021

ΑΔΑ: 6Ζ3Ξ46ΜΤΛΗ-ΦΞ8 – Ανανέωση των Ωρών Έγκρισης Υπερωριακής Απασχόλησης – … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο