ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Δευτέρα 30 Ιαν 2023

ΑΔΑ: 6ΔΖΗ46ΜΤΛΗ-76Π – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Καζαντζίδου Άννα … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Πέμπτη 19 Ιαν 2023

ΑΔΑ: ΨΙΚΟ46ΜΤΛΗ-ΤΦΛ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Δρίκου Βενετία … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 9 Ιαν 2023

ΑΔΑ: Ω87Ο46ΜΤΛΗ-ΑΧΒ – Απόφαση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου σε … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 14 Δεκ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 33/14-12-2022

ΑΔΑ: ΡΩΦ446ΜΤΛΗ-19Λ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 32/01-12-2022

ΑΔΑ: 9Κ7Β46ΜΤΛΗ-ΕΩΛ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Στεφάνοβιτς Αθηνά … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 32/01-12-2022

ΑΔΑ: ΨΙΨ246ΜΤΛΗ-ΖΔ7 – Προσωρινή διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου (τακτικού … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 32/01-12-2022

ΑΔΑ: ΨΨΑ446ΜΤΛΗ-Π2Θ – Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

ΑΔΑ: 6ΜΜΚ46ΜΤΛΗ-ΤΝΕ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Ισπυρίδης Δήμος … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 31/21-11-2022

ΑΔΑ: 6Θ3046ΜΤΛΗ-ΠΩΖ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Κωνσταντινίδου Ειρήνη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

ΑΔΑ: ΨΜΓ146ΜΤΛΗ-9ΔΞ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Χαρίση Αφροδίτη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 2 Νοε 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 30/02-11-2022

ΑΔΑ: 6ΨΔΣ46ΜΤΛΗ-ΡΩΒ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 Πράξη ΠΣΥΔΕ Νο 29/18-10-2022

ΑΔΑ: ΨΟΥΔ46ΜΤΛΗ-ΨΜΟ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Μαρκοπούλου Μαριάνθη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

ΑΔΑ: ΨΖΔ446ΜΤΛΗ-Χ30 – Τροποποίηση έγκρισης ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Ρούφου … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 Απόφαση ΠΥΣΔΕ Νο 29/18-10-2022

ΑΔΑ: ΨΣ2946ΜΤΛΗ-ΚΓΓ – Τροποποίηση ωρών μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 29/18-10-2022

ΑΔΑ: 6Β1Ι46ΜΤΛΗ-ΠΕ5 – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Τασσοπούλου Χριστίνα … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 28 και 29/18-10-2022

ΑΔΑ: ΩΧ3946ΜΤΛΗ-4ΝΔ – Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας- Αποφάσεις Ανάθεσης Υπερωριών – Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

ΑΔΑ: ΩΔ1Ν46ΜΤΛΗ-ΞΡΑ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Καράλη Χρυσή … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο