Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, για την κάλυψη λειτουργικών κενών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, το διδακτικό έτος 2023-2024 Από τη Δευτέρα 31-07-2023 έως και την Τρίτη 08-08-2023

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας καλεί τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 1. που … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 4 Ιουλίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 11/04-07-2023

ΑΔΑ: 6ΡΦΕ46ΜΤΛΗ-ΓΕΠ – Παράταση διάθεσης εκπαιδευτικών στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 10/27-06-2023

ΑΔΑ: 6ΑΛΒ46ΜΤΛΗ-ΤΔΥ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση 2 Ιουνίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 9/26-05-2023

ΑΔΑ: ΩΧ7Β46ΜΤΛΗ-Π0Ε – Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών, σε συνέχεια της αριθμ. … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 9/26-05-2023

ΑΔΑ: 63ΙΤ46ΜΤΛΗ-ΓΚΟ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 25 Απριλίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 8/21-04-2023

ΑΔΑ: ΨΑ2Σ46ΜΤΛΗ-466 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, από διάθεση ΠΥΣΔΕ και από βελτίωση θέσης Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 7/04-04-2023

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Δ.Ε. … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση 31 Μαρτίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 6/31-03-2023

ΑΔΑ: 6ΞΣΚ46ΜΤΛΗ-9ΚΛ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

ΑΔΑ: ΨΤΛΚ46ΜΤΛΗ-ΦΨΖ – Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτή εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας 4/20-03-2023

ΑΔΑ: ΨΣΣΑ46ΜΤΛΗ-ΟΑΣ – Τροποποίηση διαθέσεων αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου (τακτικού … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 3/07-03-2023

ΑΔΑ: 9ΒΞΗ46ΜΤΛΗ-ΘΔΨ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τρίτη 14 Φεβρ 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 1/07-02-2023

ΑΔΑ: 6Ψ2Τ46ΜΤΛΗ-ΥΙΝ – Αναγνώριση συνάφειας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 8 Φεβρ 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 1/07-02-2023

ΑΔΑ: 93ΣΥ46ΜΤΛΗ-8Ξ8 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Δευτέρα 30 Ιαν 2023

ΑΔΑ: 6ΔΖΗ46ΜΤΛΗ-76Π – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Καζαντζίδου Άννα … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Πέμπτη 19 Ιαν 2023

ΑΔΑ: ΨΙΚΟ46ΜΤΛΗ-ΤΦΛ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Δρίκου Βενετία … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 9 Ιαν 2023

ΑΔΑ: Ω87Ο46ΜΤΛΗ-ΑΧΒ – Απόφαση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου σε … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 14 Δεκ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 33/14-12-2022

ΑΔΑ: ΡΩΦ446ΜΤΛΗ-19Λ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 32/01-12-2022

ΑΔΑ: 9Κ7Β46ΜΤΛΗ-ΕΩΛ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Στεφάνοβιτς Αθηνά … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 32/01-12-2022

ΑΔΑ: ΨΙΨ246ΜΤΛΗ-ΖΔ7 – Προσωρινή διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου (τακτικού … ➜ περισσότερα