ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

ΑΔΑ: Ω84Ε46ΜΤΛΗ-6ΟΖ – Διαθέσεις στελεχών του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας για … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Εγκρίσεις Ανάθεσης Υπερωριακής Απασχόλησης Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

ΑΔΑ: ΡΟΗ646ΜΤΛΗ-ΓΟΓ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – ΓΕΛ Φιλώτα … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 26/9, 28/9 και 3/10 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/20-09-2022

ΑΔΑ: 9ΞΘΩ46ΜΤΛΗ-Ψ1Δ – Διαθέσεις εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας στο … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/20-09-2022

ΑΔΑ: Ψ2ΣΨ46ΜΤΛΗ-ΕΧΩ – Ανάκληση διάθεσης στο Φορέα της Διεύθυνσης Δ.Ε. … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/20-09-2022

ΑΔΑ: ΩΖ3Ν46ΜΤΛΗ-Λ3Ι – Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού (Εκπαιδευτικοί που περιήλθαν στη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/20-09-2022

ΑΔΑ: 657546ΜΤΛΗ-ΜΛ0 – Απόφαση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού του 1ου ΕΠΑ.Λ. … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 25/09-09-2022 και 26/20-09-2022

ΑΔΑ: Ψ1ΡΧ46ΜΤΛΗ-6ΜΥ – Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικού γενικής και ειδικής αγωγής … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Νο 26/20-09-2022

ΑΔΑ: 9ΔΡ146ΜΤΛΗ-01Ξ – Ανάκληση και τροποποίηση της τοποθέτησης και διάθεσης … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 13 Σεπτ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Νο 25/09-09-2022

ΑΔΑ: 995546ΜΤΛΗ-ΩΜΖ – Τοποθέτηση εκπαιδευτικού γενικής αγωγής, που περιήλθε στη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 22 Αυγ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Νο 21/22-08-2022

ΑΔΑ: 6ΞΒΥ46ΜΤΛΗ-Β45 – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Μελισίδου Ζαφειρειώ … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ, Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 19/18-07-2022

ΑΔΑ: 9ΗΩΘ46ΜΤΛΗ-Ε0Ζ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 17/04-07-2022 και 18/06-07-2022

ΑΔΑ: ΨΗ3Φ46ΜΤΛΗ-9ΕΚ – Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού Τίτλου – Φαρσάρη Γεωργία … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτης 5 Ιουλίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 17/04-07-2022

Μείωση ωραρίου λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας (Μούζα Βασιλική) Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση – Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 16/17-06-2022

ΑΔΑ: 6ΚΣ546ΜΤΛΗ-2Ε7 – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Φωτιάδου Χριστίνα … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 31 Μαΐου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 15/31-05-2022

ΑΔΑ: 9Ξ6Δ46ΜΤΛΗ-ΞΛΕ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 17 Μαΐου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 14/17-05-2022

ΑΔΑ: 9Λ8Μ46ΜΤΛΗ-ΤΔ8 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 13/05-05-2022

ΑΔΑ: ΨΘΙΓ46ΜΤΛΗ-Γ0Ψ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Ανδρέου Ευαγγελία … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο