ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Νο 5/24-03-2023


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: Ψ2ΧΞ46ΜΤΛΗ-1ΚΔ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Δημητράκης Αθανάσιος (ΠΕ82)

ΑΔΑ: 68ΧΛ46ΜΤΛΗ-ΧΔ4 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Αντωνίου Δημήτριος (ΠΕ84)

ΑΔΑ: 9ΜΖΛ46ΜΤΛΗ-ΤΧΦ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τζέτζης Γεώργιος (ΠΕ83)

ΑΔΑ: 9ΞΤΟ46ΜΤΛΗ-ΑΣΔ – Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: 95ΡΛ46ΜΤΛΗ-Ψ38 – Τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, καθώς και των εκπαιδευτικών που περιήλθαν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατόπιν μεταφοράς τους από το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας, σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

 

Share and Enjoy !
Shares