ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 3/07-03-2023


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 9ΒΞΗ46ΜΤΛΗ-ΘΔΨ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, με ταυτόχρονη ανάκληση προηγούμενης σχετικής αδείας – Παπαστεργίου Αλεξία (ΠΕ85)

ΑΔΑ: 998846ΜΤΛΗ-ΡΝ9 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπαδοπούλου Σοφία (ΠΕ87.09)

ΑΔΑ: 6ΦΔΤ46ΜΤΛΗ-Φ1Ι – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τολούδη Κωνσταντίνα (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 9Ω4Κ46ΜΤΛΗ-9ΤΚ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Στεφάνοβιτς Αθηνά (ΠΕ87.09)

ΑΔΑ: 6ΑΨ746ΜΤΛΗ-ΟΩ1 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Παπαχαραλάμπους Παναγιώτης (ΠΕ86)

Share and Enjoy !
Shares