Δύο ακόμη Μεταπτυχιακά κρίθηκαν συναφή με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Απόφαση 127862/Ζ1/18-10-2022 (ΦΕΚ 5584/Β/01-11-2022) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπό … ➜ περισσότερα

Τρία ακόμη μεταπτυχιακά κρίθηκαν συναφή με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Οι κάτοχοί τους μπορούν να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής

Απόφαση 14574/Ζ1/8-2-2021 (ΦΕΚ 592/Β/15-2-2021) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπό … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – Τρίτη 22 Δεκ 2020 Πράξη ΠΥΣΔΕ 33/22-12-2020

ΑΔΑ: 9ΟΛΥ46ΜΤΛΗ-ΘΓΦ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις – Τετάρτη 16 Δεκ 2020

ΑΔΑ: 6Γ7Θ46ΜΤΛΗ-0ΓΩ – Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού Τίτλου – Κουρεμένου Ειρήνη … ➜ περισσότερα

ΥΠΠΕΘ – Νέα Υπουργική Απόφαση για τις Συνάφειες Μεταπτυχιακών Σπουδών

Νέα Υπουργική Απόφαση για τις συνάφειες Μεταπτυχιακών Σπουδών Το έγγραφο … ➜ περισσότερα

ΥΠΠΕΘ – Εγκύκλιος για Συνάφεια ΠΜΣ με Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία

ΥΠΠΕΘ – Εγκύκλιος για συνάφεια ΠΜΣ με Ειδική Αγωγή και … ➜ περισσότερα

Νέα επιτροπή του ΙΕΠ για την εξέταση συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή Ποιο είναι το έργο και οι αρμοδιότητες της επιτροπής

Απόφαση 62103/Δ3/19-4-2018 (ΦΕΚ 1503/Β/2-5-2018) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε: Α) Την … ➜ περισσότερα

Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου

ΑΔΑ: 70ΒΠ4653ΠΣ-10Π – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου (αφορά στην εκπαιδευτικό Πουγαρίδου … ➜ περισσότερα

Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου

ΑΔΑ: ΩΔΛΒ4653ΠΣ-ΗΟ2 – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – (αφορά στον … ➜ περισσότερα

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε εκπαιδευτικούς ΤΕ16, για μισθολογική εξέλιξη

Έγγραφο 2/91189/ΔΕΠ/27-12-2016 του Γενικου Λογιστηρίου του Κράτους Σύμφωνα με τα … ➜ περισσότερα

Τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (19-1-2017)

Πράξη 3/19-01-2017 (ΑΔΑ:ΩΤ1ΟΟΞΛΔ-ΗΓΞ) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών … ➜ περισσότερα

Η Επιτροπή του ΙΕΠ που εξετάζει τη συνάφεια μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή

Απόφαση 106685/Δ3/29-6-2016 (ΦΕΚ 2087/Β/7-7-2016) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε: Α: Τη … ➜ περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των κριτηρίων συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων στην Ειδική Αγωγή Η πρόταση του ΙΕΠ

Πράξη 8/10-03-2016 (ΑΔΑ:7Η59ΟΞΛΔ-ΤΟΦ) του ΔΣ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Η … ➜ περισσότερα

Ανάκληση της ΥΑ για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών στην Ειδική Αγωγή

Απόφαση 9508/4-9-2015 (ΦΕΚ 1927/Β/8-9-2015) του Υπουργείου Παιδείας Α: Συγκροτείται άμισθη … ➜ περισσότερα

Νέα ΥΑ για τη σύνθεση της Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή Καταργούνται οι δύο πρόσφατα εκδοθείσες αποφάσεις

Απόφαση 8844/14-8-2015 (ΦΕΚ 1720/Β/17-8-2015) του Υπουργείου Παιδείας Την άμισθη Επιστημονική … ➜ περισσότερα