Νέα επιτροπή του ΙΕΠ για την εξέταση συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή Ποιο είναι το έργο και οι αρμοδιότητες της επιτροπής

Απόφαση 62103/Δ3/19-4-2018 (ΦΕΚ 1503/Β/2-5-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε:

Α) Την ανασυγκρότηση της άμισθης Επιστημονικής Επιτροπής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως ακολούθως:

Β) Έργο της Επιτροπής είναι να ορίζει τα κριτήρια και να εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και στη Σχολική Ψυχολογία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) καθώς και να εξετάζει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων του ΕΕΠ με το αντικείμενο απασχόλησης της ειδικότητας του κλάδου. Ειδικότερα:

Γ) Οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα γίνονται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και πραγματοποιούνται είτε σε χώρο του ΙΕΠ είτε με τηλεδιάσκεψη.

Δ) Καταργείται η υπ’ αριθ. 106685/Δ3/29-6-2016 (ΦΕΚ 2087/Β/7-7-2016) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων».

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Μετάβαση στο περιεχόμενο