ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις – Τετάρτη 16 Δεκ 2020

ΑΔΑ: 6Γ7Θ46ΜΤΛΗ-0ΓΩ – Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού Τίτλου – Κουρεμένου Ειρήνη (ΠΕ02)

ΑΔΑ: Ψ7ΡΔ46ΜΤΛΗ-Ν9Π – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Αλεξιάδης Ιωάννης (ΠΕ81)

Μετάβαση στο περιεχόμενο