ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – Τρίτη 22 Δεκ 2020 Πράξη ΠΥΣΔΕ 33/22-12-2020

ΑΔΑ: 9ΟΛΥ46ΜΤΛΗ-ΘΓΦ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μπούτσκου Λεμονιά (ΠΕ03)

ΑΔΑ: Ω8Φ146ΜΤΛΗ-6ΗΡ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Καρακατσάνης Στυλιανός (ΠΕ04.05)

ΑΔΑ: ΨΨΡΧ46ΜΤΛΗ-8ΜΔ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Κετσετζής Νικόλαος (ΠΕ11)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο