Δύο ακόμη Μεταπτυχιακά κρίθηκαν συναφή με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 127862/Ζ1/18-10-2022 (ΦΕΚ 5584/Β/01-11-2022) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής αι Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217), ως ακολούθως:

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1, προστίθεται το επανιδρυθέν Πρόγραμμα των Τμημάτων Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης:
ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΠΜΣ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΛΛΑΔΑ
  1. Στην ίδια παράγραφο, προστίθεται το επανιδρυθέν ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση»
ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ΕΛΛΑΔΑ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ με όλα τα μεταπτυχιακά που θεωρούνται συναφή με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και την Σχολική Ψυχολογία (ΥΑ 54929/Ζ1/8-4-2019, ΦΕΚ 1217/Β/10-4-2019) με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές

Share and Enjoy !
Shares