ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 5 Οκτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/30-09-2021

ΑΔΑ: ΩΙ2146ΜΤΛΗ-2ΕΦ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – Τρίτη 22 Δεκ 2020 Πράξη ΠΥΣΔΕ 33/22-12-2020

ΑΔΑ: 9ΟΛΥ46ΜΤΛΗ-ΘΓΦ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – Πέμπτη 15 Οκτ 2020 Πράξη 25/07-10-2020 του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

ΑΔΑ: ΩΚΜΧ46ΜΤΛΗ-5ΤΙ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – Τρίτη 13 Οκτ 2020

ΑΔΑ: 6ΤΠΝ46ΜΤΛΗ-ΔΓΕ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΑΔΑ: Ψ9ΗΥ4653ΠΣ-ΤΕ8 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς

ΑΔΑ: 68Σ74653ΠΣ-74Π – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΑΔΑ: 7Γ864653ΠΣ-ΟΕΖ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια άδειας ανατροφής τέκνου

Έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 68 /οικ.21236/25-6-2015 (ΑΔΑ:Ψ0Ψ0465ΦΘΕ-81Ρ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής … ➜ περισσότερα

Δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε γιατρούς, φυσικοθεραπευτές και ηθοποιούς

Γνωμοδότηση 436/2012 (ΑΔΑ:Β4ΜΥΟΡΡΕ-ΒΧΛ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Τίτλος ερωτήματος … ➜ περισσότερα

Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε διπλωματούχους μηχανικούς που είναι δημόσιοι υπάλληλοι

Έγγραφο 191928/Ε2/26-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τη χορήγηση άδειας … ➜ περισσότερα

Χορήγηση άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε περίπτωση διαθεσιμότητας – Εκπαιδευτικοί

Έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.57/322/29773/30-12-2013 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης Διαβάστε το έγγραφο