Νέα ΥΑ για τη σύνθεση της Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή Καταργούνται οι δύο πρόσφατα εκδοθείσες αποφάσεις

Απόφαση 8844/14-8-2015 (ΦΕΚ 1720/Β/17-8-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Την άμισθη Επιστημονική Επιτροπή στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συγκροτούν οι:
1. Κουρμπέτης Βασίλειος, Σύμβουλος Α΄ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., ως Πρόεδρος.
2. Λολίτσας Κων/νος, Προϊστάμενος Δ/νσης Ειδικής Αγωγής, ως μέλος.
3. Κούτρας Στέφανος, Σύμβουλος Β΄ του ΙΕΠ, ως μέλος.
4. Βλαχόπουλος Λάζαρος, Σύμβουλος Β΄ του ΙΕΠ, ως μέλος.
5. Μουταβελής Αδριανός Σχολικός Σύμβουλος Δ΄, περ. Ειδικής Αγωγής, ως μέλος.
6. Παναγιωτοπούλου Ευγενία, Τμηματάρχης Α΄, Δ/νσης Ειδικής Αγωγής, ως μέλος.
7. Χατζηπέτρου Ανθούλα, Επιστημονική συνεργάτης ΕΣΑμεΑ, ως μέλος.
Αναπληρωματικά Μέλη κατά αντιστοιχία
1. Χατζοπούλου Μαριάννα, Διευθύντρια Ειδικού Δ.Σ.Κωφών Πεύκης.
2. Σπηλιόπουλος Πολύχρονης Δ/ντής στο Ειδικό Δ.Σ. κινητικά αναπήρων.
3. Μάνου Ιωάννα, Σύμβουλος Α΄ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
4. Γελαοτοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής.
5. Ζυμβρακάκης Γιάννης, Δ/ντής Ειδικού Δ.Σ. Δραπετσώνας.
6. Μυστακίδου Μαριάνθη, Διοικητικός Υπάλληλος της Δ/νσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΟΠΑΙΘ
7. Λογαράς Δημήτριος, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΣΑμεΑ.

Έργο της Επιτροπής είναι να εξετάζει τις συνάφειες διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και να εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. το οποίο και θα γνωμοδοτεί προς τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΟΠΑΙΘ για συνάφειες σχετικές με ΕΕΠ και ΕΒΠ και προς τις αρμόδιες Δ/νσεις Προσωπικού για συνάφειες σχετικές με εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίες και θα εκδίδουν τη σχετική απόφαση.

Από την έκδοση αυτής της Απόφασης καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 8615/30-7-2015 και 8690/4-8-2015 ΥΑ.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΣΣ : Προφανώς ο σωστός αριθμός της 1ης καταργούμενης ΥΑ είναι 8616/30-7-2015 και όχι 8615/30-7-3015 όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ

Μετάβαση στο περιεχόμενο