Η Επιτροπή του ΙΕΠ που εξετάζει τη συνάφεια μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή

Απόφαση 106685/Δ3/29-6-2016 (ΦΕΚ 2087/Β/7-7-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε:

Α: Τη συγκρότηση άμισθης Επιστημονικής Επιτροπής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως ακολούθως:

Β: Έργο της Επιτροπής είναι να ορίζει τα κριτήρια και να εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και στη Σχολική Ψυχολογία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) καθώς και να εξετάζει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων του ΕΕΠ με το αντικείμενο απασχόλησης της ειδικότητας του κλάδου.

Δ. Καταργείται η υπ’ αριθμ. 9508/4-9-2015 (ΦΕΚ 1927/Β/8-9-2015) υπουργική απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2-5-2018

Η ανωτέρω ΥΑ αντικαταστάθηκε από την ΥΑ 62103/Δ3/19-4-2018 (ΦΕΚ 1503/Β/2-5-2018)

Μετάβαση στο περιεχόμενο