Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2022-2023 Το χρονοδιάγραμμα υποβολής προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών μονάδων

Εγκύκλιος 141901/ΓΔ4/01-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και … ➜ περισσότερα

Ίδρυση έξι Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων από το 2021-2022 Θα αναπτυχθούν πλήρως σε τρία σχολικά έτη

Κοινή απόφαση Φ11/67637/Δ4/09-06-2021 (ΦΕΚ 2503/Β/11-06-2021, ΑΔΑ: 9ΩΒΗ46ΜΤΛΗ-3ΟΔ) των Υπουργείων Οικονομικών … ➜ περισσότερα

Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες

Εγκύκλιος 48132/Δ3/27-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΨΦ46ΜΤΛΗ-923) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ίδρυση Εργαστηριακού Κέντρου Στο Αμύνταιο

ΦΛΩΡΙΝΑ, 19-6-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ … ➜ περισσότερα

ΥΠΠΕΘ – Ίδρυση 8 Νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Πηγή: ΥΠΠΕΘ Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ακολουθώντας τη … ➜ περισσότερα

ΥΠΠΕΘ – Ίδρυση, Κατάργηση Τμημάτων Ένταξης για το Σχολικό Έτος 2019-2020

Την έναρξη των διαδικασιών για τη δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε … ➜ περισσότερα

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2018-2019 Προτάσεις για ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια

Εγκύκλιος 154110/Δ1/18-9-2017 (ΑΔΑ:6ΩΩΒ4653ΠΣ-ΒΞΣ) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την ισχύουσα … ➜ περισσότερα

Ιδρύεται στη Φλώρινα Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Από το σχολικό έτος 2017-2018

Κοινή απόφαση 100574/Δ3/15-6-2017 (ΦΕΚ 2155/Β/23-6-2017, ΑΔΑ:ΩΜ224653ΠΣ-ΟΑΨ) των Υπουργείων Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Ποιοι τομείς στη Β τάξη, ανά ΕΠΑΛ, θα λειτουργήσουν από το 2016-2017

Εγκύκλιος Φ20/105921/Δ4/29-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά την έκδοση της υπ΄ … ➜ περισσότερα

Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 36548/Δ3/2-3-2016 (ΑΔΑ:7ΒΨΦ4653ΠΣ-30Ψ) του Υπουργείου Παιδείας Προσκαλούμε τους Περιφερειακούς Διευθυντές … ➜ περισσότερα

Ανακλήθηκε η εγκύκλιος για τις μεταβολές στις σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης

Έγγραφο Φ11/23499/Δ4/12-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ενόψει επικείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων ανακαλείται … ➜ περισσότερα

Μεταβολές σχολικών μονάδων Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2015-2016

Εγκύκλιος Φ11/21498/Δ4/9-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με στόχο την κάλυψη των … ➜ περισσότερα

Η εγκύκλιος για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων κατά το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 206025/Δ2/17-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις διατάξεις των … ➜ περισσότερα

Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ

Απόφαση 80885/Δ4/23-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΙΨ9-ΧΩΚ, ΦΕΚ 1366/Β/28-5-2014) του Υπουργείου Παιδείας Την προσθήκη … ➜ περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο και Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο θα ιδρυθούν στη Φλώρινα

Σε συνέντευξη τύπου (3-4-2014) ο υπουργός Παιδείας προανήγγειλε την ίδρυση … ➜ περισσότερα

Προσθήκη ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων σε δομές της Ειδικής Αγωγής

Έγγραφο 35669/Γ6/11-3-2014 του Υπουργείου Παιδείας Στα πλαίσια της εναρμόνισης των … ➜ περισσότερα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την ίδρυση του Εσπερινού ΕΠΑΛ Φλώρινας

ΚΥΑ 19731/Δ4/12-2-2014 (ΦΕΚ 383/Β/18-2-2014) των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών Ιδρύεται … ➜ περισσότερα

Το ΥΠΑΙΘ ζητά από τις ΔΔΕ να προτείνουν προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ

Έγγραφο 21310/Δ4/14-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡ89-ΘΑΙ) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της … ➜ περισσότερα