Η εγκύκλιος για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων κατά το σχολικό έτος 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 206025/Δ2/17-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147) το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς και μετατροπές) με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της χώρας.

Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, για τις οποίες πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ιδρύσεων, προαγωγών και συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγης.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Τα συνημμένα υποδείγματα

Νεότερη ενημέρωση

Η ανωτέρω εγκύκλιος ανακλήθηκε με το 25250/Δ2/16-2-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Share and Enjoy !
Shares