Ποιοι τομείς στη Β τάξη, ανά ΕΠΑΛ, θα λειτουργήσουν από το 2016-2017

Εγκύκλιος Φ20/105921/Δ4/29-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. Φ20/82041/20-05-2016 (Β΄ 1489) ΥΑ, με την οποία καθορίστηκαν οι Τομείς και οι Ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), και ενόψει της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Τομέων που θα λειτουργήσουν στη Β΄ Τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων του ν. 4386/2016 από το σχολικό έτος 2016-2017, σας αποστέλλουμε σχετική εγκύκλιο:

2016_ΤΟΜΕΙΣ_ΑΝΑ_ΕΠΑΛ

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο