Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ

Απόφαση 80885/Δ4/23-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΙΨ9-ΧΩΚ, ΦΕΚ 1366/Β/28-5-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Την προσθήκη ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων, από το σχολικό έτος 2014-2015, σε Επαγγελματικά Λύκεια προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Όσον αφορά στη ΔΔΕ Φλώρινας προβλέπεται  να προστεθούν στο 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου:

 1. Ο ΤΟΜΕΑΣ Δομικών Έργων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής
 2. ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και β) Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας)
 3. Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού)
 4. Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας)
 5. ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός φυτικής παραγωγής και β) Τεχνικός δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής)

Διαβάστε την απόφαση

Τροποποίηση/συμπλήρωση της αρ. 80885/Δ4/23-5-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 1366/Β/28-5-2014) με θέμα : «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ (ΥΑ 139505/Δ4/4-9-2014, ΦΕΚ 2501/Β/2014, ΑΔΑ:ΩΒΕ59-ΜΧ9)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-10-2014

Διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 2710/Β/10-10-2014)

Στην αριθμ. 139505/Δ4/04−09−2014 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση/συμπλήρωση της αρ. 80885/Δ4/23-05-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 1366/τ.Β΄/28−05−2014) με θέμα «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2501/τ.Β΄/19−09−2014, στη σελίδα 31157, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Τροποποίηση/συμπλήρωση της αρ. 80885/Δ4/23−09−2014 ΥΑ (ΦΕΚ 1366/τ.Β/28−05−2014) με θέμα «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ»
στο ορθό: «Τροποποίηση/συμπλήρωση της αρ. 80885/Δ4/23−05−2014 ΥΑ (ΦΕΚ 1366/τ.Β΄/28−05−2014) με θέμα «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ».

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο