Μεταβολές σχολικών μονάδων Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2015-2016

Εγκύκλιος Φ11/21498/Δ4/9-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της χώρας το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνει στις προβλεπόμενες από την εκπαιδευτική νομοθεσία μεταβολές σχολικών μονάδων Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.

Επισημαίνεται ότι θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή των εκ των υστέρων διαμαρτυριών.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Ενημέρωση 12-2-2015

Η ανωτέρω εγκύκλιος ανακλήθηκε με το Φ11/23499/Δ4/12-2-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο