Ίδρυση έξι Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων από το 2021-2022 Θα αναπτυχθούν πλήρως σε τρία σχολικά έτη

Κοινή απόφαση Φ11/67637/Δ4/09-06-2021 (ΦΕΚ 2503/Β/11-06-2021, ΑΔΑ: 9ΩΒΗ46ΜΤΛΗ-3ΟΔ) των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας

Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2021-2022 τα ακόλουθα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.):

  1. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Άργους
  2. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Περάματος
  3. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων
  4. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ηγουμενίτσας
  5. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Επανομής
  6. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ξάνθης

Β) Η λειτουργία των ανωτέρω Π.ΕΠΑ.Λ. θα ξεκινήσει από το σχολικό έτος 2021-2022 για την Α΄ τάξη, από το σχολικό έτος 2022-2023 για τη Β΄ τάξη και από το σχολικό έτος 2023-2024 για τη Γ΄ τάξη. Οι τάξεις του Πρότυπου ΕΠΑΛ που τίθενται κατ’ έτος σε λειτουργία θα αντικαθιστούν τις αντίστοιχες τάξεις του υφιστάμενου Ημερήσιου ΕΠΑΛ.

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

Διαβάστε το Φ11/70852/Δ4/15-06-2021 σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Επισκέψεις: 37

Μετάβαση στο περιεχόμενο