Ανακλήθηκε η εγκύκλιος για τις μεταβολές στις σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ11/23499/Δ4/12-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Ενόψει επικείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων ανακαλείται η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ11/21498/Δ4/09-02-2015 εγκύκλιος με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016».
Οι Περιφερειακές Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης, οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Επιτροπές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Π.Ε.Ε.Κ.) θα ενημερωθούν σχετικά με νεώτερη εγκύκλιο.

Διαβάστε την εγκύκλιο

 

Share and Enjoy !
Shares