Το ΥΠΑΙΘ ζητά από τις ΔΔΕ να προτείνουν προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 21310/Δ4/14-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡ89-ΘΑΙ) του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της αρ. 169106/Δ4/07-11-2013 εγκυκλίου μας με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015» και μετά την έκδοση της αρ. 7213/Γ2/20-01-2014 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν.3475/2006 και του Ν.4186/2013» ,παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι 21-02-2014:

1) Να αποστείλουν εγγράφως τις προτάσεις τους για τις προσθήκες νέων ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 και του Ν. 4203/2013 (άρ. 25, παρ. 5, περ. 3).

Διευκρινίζεται ότι:

α) Οι ήδη λειτουργούντες τομείς και ειδικότητες που ιδρύθηκαν με το Ν. 3475/2006 και αντιστοιχούν στους τομείς και ειδικότητες του Ν. 4186/2013, όπως ορίστηκε με την με αρ. 7213/Γ2/20-01-2014 εγκύκλιο δεν θα προταθούν για ίδρυση και

β) Για την πρόταση ίδρυσης ειδικοτήτων θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους τομείς που ήδη λειτουργούν σε κάθε σχολική μονάδα.

Διαβάστε το έγγραφο 21310/Δ4/14-2-2014

Διαβάστε την εγκύκλιο 169106/Δ4/07-11-2013

Διαβάστε την εγκύκλιο 7213/Γ2/20-01-2014

Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) Άρθρο 8 – Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες

Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/1-11-2013, άρ. 25, παρ. 5, περ. 3, σελίδα 3898) Αλλαγές σε ειδικότητες

ΥΑ 81646/Δ4/10-8-2006 (ΦΕΚ 1379/Β/14-9-2006) Μετατροπή των Δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

ΥΑ 62172/Δ4/14-6-2007 (ΦΕΚ 1101/Β/4-7-2007) Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ

ΥΑ 57020/Δ4/1-6-2007 (ΦΕΚ 1100/Β/4-7-2007) Μετατροπή Δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) και Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) σε Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και Εσπερινά ΕΠΑΛ και οι αντίστοιχες ειδικότητες αυτών

Share and Enjoy !
Shares