Αλλαγές στην ΥΑ που καθορίζει τους Τομείς στα ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 Ισχύουν από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση Φ20/106072/Δ4/23-6-2017 (ΦΕΚ 2249/Β/30-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας Α. Προσθήκη τομέων, … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας Προϋποθέσεις για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

Εγκύκλιος Φ.130181/20900/17/29-6-2017 (ΑΔΑ:Ω22Υ465ΧΘ7-4Δ6) του Υπουργείου Εσωτερικών Σύμφωνα με τις διατάξεις … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις για τη διόρθωση λαθών στις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης στο e-epal

Ηλεκτρονικό μήνυμα (29-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας προς τα ΕΠΑΛ Μετά … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Απόφαση Κ1/106075/23-6-2017 (ΦΕΚ 2199/Β/28-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε ως κριτήρια … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέα ΥΑ που καθορίζει τις ειδικότητες στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑΛ της χώρας Σε αντικατάσταση της εκδοθείσας πριν δύο εβδομάδες

Απόφαση Φ20/106076/Δ4/23-6-2017 (ΦΕΚ 2219/Β/29-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τον καθορισμό … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού – Γυμνασίου Λυκείου στη Φλώρινα Δελτίο τύπου της ΔΔΕ Φλώρινας

Η πρόσφατη απόφαση ίδρυσης στη Φλώρινα Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις για τις εγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ και για τα ολιγομελή τμήματα Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς τα ΕΠΑΛ

Ηλεκτρονικό μήνυμα της 27-6-2017 Μετά την κατανομή των μαθητών στα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ετήσιες Εκθέσεις Λειτουργίας Σχολείων 2016-2017

Έγγραφο Φ2/105951/Δ2/23-6-2017 του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις ΔΕ Παρακαλούμε … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 θα ανακοινωθούν και οι βαθμολογίες των ΕΠΑΛ Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας

Έγγραφο Φ.151/107511 /Α5/27-6-2017 του Υπουργείου Παιδείας Μεταξύ άλλων το ανωτέρω … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για τα ΕΠΑΛ

Έγγραφο Φ13α/106159/Δ4/23-6-2017 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων που έλαβε η … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 οι Δηλώσεις Προτίμησης στο e-epal

Ενημέρωση με mail της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ (26-6-2017) … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017

Απόφαση 107255/Ε2/27-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΒΑ4653ΠΣ-35Ω) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε αμοιβαία τους … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ιδρύεται στη Φλώρινα Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Από το σχολικό έτος 2017-2018

Κοινή απόφαση 100574/Δ3/15-6-2017 (ΦΕΚ 2155/Β/23-6-2017, ΑΔΑ:ΩΜ224653ΠΣ-ΟΑΨ) των Υπουργείων Παιδείας και … Διαβάστε περισσότερα…

 • 106
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  106
  Shares

Επιλογή διευθυντών στα σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα Υποβολή αιτήσεων από 26-6-2017 έως 28-6-2017

Εγκύκλιος 107038/Θ2/26-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΑ5Ξ4653ΠΣ-Ψ6Ι) του Υπουργείου Παιδείας Α.ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Την πλήρωση … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για το 2017-2018 Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον ΔΟΑΤΑΠ και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 106674/ΓΔ1/26-6-2017 (ΑΔΑ:6Β4Η4653ΠΣ-ΜΧ6) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκόλυνση στην υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους Οι εκπαιδευτικοί δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα που ανήκουν

Έγγραφο 103225/Ε2/20-6-2017 του Υπουργείου Παιδείας Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ECOMOBILITY, Οικολογική Μετακίνηση 2017-2018 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων

Έγγραφο 99342/Δ2/14-6-2017 του Υπουργείου Παιδείας Την σχολική χρονιά 2017-2018, θα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο