Ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού – Γυμνασίου Λυκείου στη Φλώρινα Δελτίο τύπου της ΔΔΕ Φλώρινας

Η πρόσφατη απόφαση ίδρυσης στη Φλώρινα Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (σύμφωνα με το ΦΕΚ 2155/23-06-2017 τ. Β΄) αναβαθμίζει καίρια την εκπαίδευση που παρέχεται στους μαθητές μας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αφού αποτελεί την καταλληλότερη για αυτούς εκπαιδευτική διέξοδο, προσφέροντάς τους παράλληλα και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτή η απόφαση των συναρμόδιων υπουργών αποτελεί τη δικαίωση των σχετικών ενεργειών του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, της τοπικής πολιτικής ηγεσίας, των ενδιαφερόμενων φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

Το σχολείο, που ανήκει στη Δευτεροβάθμια Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση, απευθύνεται σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στις συνήθεις εκπαιδευτικές δομές.

Για να φοιτήσει κάποιος μαθητής στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο χρειάζεται να έχει λάβει γνωμάτευση από Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), στην οποία να προτείνεται ρητώς αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο ως το πλέον κατάλληλο για τη μαθησιακή και συναισθηματική του υποστήριξη.

Επιπλέον, ένας μαθητής που παρουσιάζει μειωμένα μαθησιακά επιτεύγματα στο γυμνάσιο στο οποίο φοιτά, με αποτέλεσμα να μην προβιβάζεται στην επόμενη τάξη λόγω των μαθησιακών του δυσκολιών, μπορεί να εγγραφεί στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., έως το 16ο έτος της ηλικίας του (το αργότερο).

Το προσωπικό του παραπάνω σχολείου αποτελείται από: 

α) εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, που εφαρμόζουν προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας, προκειμένου οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να μπορούν να αφομοιώσουν ευχερώς  την επίσημη διδακτέα ύλη

β) ψυχολόγους με εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία ή την ειδική αγωγή, οι οποίοι παρέχουν συστηματική ψυχολογική υποστήριξη σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, στο πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου

γ) κοινωνικούς λειτουργούς, που υποστηρίζουν έμπρακτα τις οικογένειες των μαθητών και κάνουν τις αναγκαίες διασυνδέσεις με κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς, ώστε να διευκολυνθεί η  κοινωνική ένταξη των μαθητών.

Η κατανομή των μαθητών στις τάξεις του σχολείου δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία της αλφαβητικής σειράς, αλλά λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των μαθητών, ώστε να καθίσταται εφικτή η υλοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.  Σε κάθε τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου μπορούν να φοιτούν από 5 (ελάχιστο όριο) έως 10 μαθητές (ανώτατο όριο), ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο εφαρμόζει μεν το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα των γυμνασίων γενικής αγωγής, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να ολοκληρώσουν  την υποχρεωτική εκπαίδευση (με την απονομή τίτλου απολυτηρίου γυμνασίου) μέσα από διδακτικές πρακτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Ο απόφοιτος του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου μπορεί να συνεχίσει τη φοίτησή του ως εξής:

α) στο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο

β) στο Γενικό Λύκειο

γ) στο ΕΠΑΛ (ημερήσιο και εσπερινό)

δ) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο εφαρμόζονται τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων.

Ο απόφοιτος του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου αποκτά απολυτήριο λυκείου (ισότιμο του γενικού λυκείου), καθώς και επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Δ’ Τάξης δύνανται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, να συνεχίσουν στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας»

Το επόμενο σημαντικό βήμα μετά την ίδρυση του παραπάνω σχολείου από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποτελεί η άμεση λειτουργία του, ώστε να μην μείνει «στα χαρτιά». Σε αυτό το κρίσιμο εγχείρημα της έμπρακτης και απρόσκοπτης λειτουργίας του σχολείου χρειαζόμαστε ως αρωγούς το Δήμο Φλώρινας, την τοπική πολιτική ηγεσία, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία Φλώρινας, την αρμόδια Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Φλώρινας.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλαν στην ίδρυση του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Φλώρινας και συγκεκριμένα τους κάτωθι:

α) τους βουλευτές του νομού Φλώρινας κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα και Ιωάννη Αντωνιάδη. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κ. Σέλτσα ο οποίος με προσωπική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση του ειδικού σχολείου.

β) τον Δήμαρχο Φλώρινας κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που υποστήριξαν θερμά την ίδρυση του σχολείου καθώς και τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου που ανέλαβαν την διεκπεραίωση ορισμένων εγγράφων.

γ) τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία Φλώρινας και ιδιαίτερα την πρόεδρο του Συλλόγου κα Αγνή Σιδηροπούλου η οποία με αντίστοιχες ενέργειες ευαισθητοποίησε και κινητοποίησε τους γονείς των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

δ) τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας κο Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο, για τις σχετικές υπηρεσιακές του ενέργειες.

ε) τη Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κα Κωνσταντίνα Πηλείδου, που συνηγόρησε στην αναγκαιότητα ίδρυσης του σχολείου.

στ) το διεπιστημονικό προσωπικό του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Φλώρινας για τη θετική εισήγησή του.

Θεωρούμε βέβαιο ότι η λειτουργία του νέου σχολείου θα τύχει της ευρύτερης αποδοχής των κατοίκων και της φροντίδας των φορέων της περιοχής μας.

Ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Παύλος Ιωάννου

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο