Διευκρινίσεις για τις εγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ και για τα ολιγομελή τμήματα Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς τα ΕΠΑΛ

Ηλεκτρονικό μήνυμα της 27-6-2017

Μετά την κατανομή των μαθητών στα σχολεία σας από το ηλεκτρονικό σύστημα e-epal, θα πρέπει οι μαθητές να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο σχολείο όπου κατανεμήθηκαν προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. (ΥΑ Φ1α/98933/Δ4/15-6-2017, ΦΕΚ Β’ 2075).

Με δεδομένο ότι το σύστημα υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης θα δέχεται δηλώσεις μαθητών μέχρι και τις 7 Ιουλίου 2017, παρακαλείστε να μην ολοκληρώσετε τις εγγραφές των μαθητών που έχουν κατανεμηθεί σε ολιγομελή τμήματα. Για τα παραπάνω τμήματα αναμένεται νεότερη ενημέρωση έως τις 10 Ιουλίου 2017.

Σχετικά με τα εσπερινά ΕΠΑΛ εφιστούμε την προσοχή στα τμήματα ειδικότητας της Γ’ και Δ’ τάξης, που εμφανίζονται με και χωρίς την παρατήρηση (Μόνο Δ’ τάξη ν. 4186/13). Στην περίπτωση που υπάρχουν υποβληθείσες δηλώσεις και στα δύο τμήματα, αυτά να θεωρηθούν ως ένα τμήμα προσθέτοντας τους μαθητές. Αν το άθροισμα των μαθητών που δήλωσαν το συγκεκριμένο τμήμα ισούται ή ξεπερνά τον ελάχιστο αριθμό μαθητών που ορίζεται από το ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016 μειωμένο κατά 20% τότε το τμήμα δε θεωρείται ολιγομελές και οι μαθητές μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή στο προβλεπόμενο διάστημα. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικά τους μαθητές της παραπάνω περίπτωσης για την δυνατότητα ολοκλήρωσης της εγγραφής τους.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο