Φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας Προϋποθέσεις για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

Εγκύκλιος Φ.130181/20900/17/29-6-2017 (ΑΔΑ:Ω22Υ465ΧΘ7-4Δ6) του Υπουργείου Εσωτερικών Σύμφωνα με τις διατάξεις … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε σχολείο στην Ελλάδα Την ελληνική ιθαγένεια δύνανται να αιτηθούν και αλλοδαποί μαθητές που έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε αναγνωρισμένα ξένα σχολεία στην Ελλάδα

Έγγραφο Φ1/74886/Δ2/8-5-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της με αρ. … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα Προκειμένου να αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια

Εγκύκλιος Φ1/143059/Δ2/14-9-2015 (ΑΔΑ:7ΒΨΕ465ΦΘ3-Α5Ι) του Υπουργείου Παιδείας Προκειμένου οι Περιφερειακές Διευθύνσεις … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) Πού και πώς εμπλέκονται οι δομές της Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 130181/18258/25-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Στο … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο