Διευκρινίσεις για τη διόρθωση λαθών στις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης στο e-epal

Ηλεκτρονικό μήνυμα (29-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας προς τα ΕΠΑΛ

Μετά την κατανομή των μαθητών στα σχολεία προτίμησής τους από την πλατφόρμα e-epal, δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής των δηλώσεων από τους μαθητές ή κηδεμόνες.

Για τις δηλώσεις προτίμησης, στις οποίες κατά περίπτωση συμπληρώθηκαν λάθος στοιχεία, δίνεται η δυνατότητα στους διευθυντές των σχολικών μονάδων να διαγράψουν αιτήσεις μαθητών που έχουν κατανεμηθεί στο σχολείο τους.

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων λαμβάνουν από τον ενήλικο μαθητή ή κηδεμόνα που αιτείται τη διαγραφή της δήλωσης, σχετική αίτηση-εξουσιοδότηση διαγραφής και την πρωτοκολλούν. Στην αίτηση – εξουσιοδότηση διαγραφής αναγράφεται ο αριθμός δήλωσης της αρχικής ηλεκτρονικής δήλωσης.

Οι διευθυντές συνδέονται στην πλατφόρμα e-epal με τους κωδικούς ΠΣΔ (myshcool) του σχολείου τους και διαγράφουν τις εν λόγω δηλώσεις προτίμησης μαθητών που έχουν κατανεμηθεί στο σχολείο τους. Η διαγραφή της δήλωσης είναι οριστική από το ηλεκτρονικό σύστημα. Κατόπιν, ο αιτών μπορεί να υποβάλει τη νέα ορθή δήλωση προτίμησης.

Οι νέες δηλώσεις προτίμησης θα συμπεριληφθούν στην Β’ περίοδο κατανομής οπότε θα φανούν στο σχολείο επιλογής τους μετά τις 7 Ιουλίου 2017.

Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις διαγραφές των δηλώσεων προτίμησης των μαθητών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο