Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 68181/Ε2/18-06-2024 Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας … ➜ περισσότερα

Oρκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 30 εκπαιδευτικών κλάδου/ειδικότητας ΤΕ16, διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων Από Παρασκευή 18 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Σε συνέχεια του από 9.8.2023 σχετικού δελτίου τύπου του Υπουργείου … ➜ περισσότερα

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ Η φυσική παρουσία των νεοδιοριζόμενων στη Δ/νση Εκπαίδευσης της περιοχής (ή του Μουσικού Σχολείου) διορισμού τους ή αντίστοιχα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης διορισμού τους είναι απαραίτητη για την ανάληψη υπηρεσίας

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 91194/ΓΔ/17/8/2023 Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση για την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 150 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) διοριζόμενων στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. H ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας θα γίνουν από την Πέμπτη 17 έως και την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023

Ενημέρωση για την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 150 μελών Ειδικού … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 3.663 εκπαιδευτικών διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και Μουσικών Σχολείων H ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας θα γίνουν από την Πέμπτη 17 έως και την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023

Ενημέρωση για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 3.663 εκπαιδευτικών διοριζόμενων σε … ➜ περισσότερα

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διευκόλυνση σε όσους για συγκεκριμένους λόγους αδυνατούν να αναλάβουν υπηρεσία στις 30-6-2023

ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.: 67789/Ε2/16-06-2023 Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της … ➜ περισσότερα

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Υποχρεωτική η φυσική παρουσία στη ΔΔΕ (ή στο Μουσικό Σχολείο) ή στην ΠΔΕ διορισμού τους για την ανάληψη υπηρεσίας

Έγγραφο: Αρ. Πρωτ.: 101202/ΓΔ5/17/8/2022 Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη … ➜ περισσότερα

Διευκόλυνση στην υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 Πρέπει να εκδοθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr και να αποσταλεί οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στο σχολείο οργανικής θέσης

Έγγραφο 76132/Ε2/21-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν κατά την Α΄ Φάση 2021-2022 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και … ➜ περισσότερα

Διευκόλυνση στην υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 Πρέπει να εκδοθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr και να αποσταλεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στο σχολείο

Έγγραφο 76389/Ε2/28-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών που πάσχουν από κορωνοϊό COVID -19 Προσέρχεται για ανάληψη υπηρεσίας και πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών

Έγγραφο 115736/Ε1/04-09-2020 του Υπουργείου Παιδείας Δεδομένης της υποχρέωσης να τηρούνται … ➜ περισσότερα

Διευκόλυνση στην υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 Οι εκπαιδευτικοί δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα που ανήκουν

Έγγραφο 101362/Ε2/19-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Διευκόλυνση στην υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους Οι εκπαιδευτικοί δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα που ανήκουν

Έγγραφο 103225/Ε2/20-6-2017 του Υπουργείου Παιδείας Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Διευκόλυνση στην ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι ή τελούν σε άδεια Αποστέλλουν υπεύθυνη δήλωση με fax στο σχολείο της οργανικής τους

Έγγραφο 99555/Ε1/16-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών Μετά την ολοκλήρωση των αποσπάσεων από το Υπουργείο Παιδείας

Σύμφωνα με mail που απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού ΠΕ … ➜ περισσότερα

Πού θα αναλάβουν υπηρεσία την 1η Σεπτεμβρίου 2015 οι εκπαιδευτικοί Λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών των υπηρεσιακών μεταβολών

Εγκύκλιος 135159/E2/31-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ύστερα από την προκήρυξη των … ➜ περισσότερα

Διευκόλυνση στην ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι ή τελούν σε άδεια Μέσω fax η ανάληψη υπηρεσίας

Εγκύκλιος 97095/Ε1/18-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών λογίζεται η εναρκτήρια ημερομηνία της οριζόμενης στη σχετική Υπουργική Απόφαση προθεσμίας

Απόφαση 151244/Δ2/23-9-2014 (ΦΕΚ 2617/Β/1-10-2014, ΑΔΑ:ΩΠΩΚ9-5ΨΘ) του Υπουργείου Παιδείας Από το … ➜ περισσότερα

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή

Έγγραφο 117551/Δ2/24-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα