Τα νέα ωρολόγια προγράμματα στην Γ΄ Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑΛ Με ισχύ από το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Φ2/79006/Δ4/17-5-2016 (ΦΕΚ 1481/Β/26-5-2016) του Υπουργείου Παιδείας Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 και της αντιστοιχίας μεταξύ τους

Απόφαση Φ20/82041/Δ4/20-5-2016 (ΦΕΚ 1489/Β/26-5-2016) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τους Τομείς … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση–δήλωση

Εγκύκλιος Φ.151/84337/A5/25-5-2016 (ΑΔΑ:77ΟΩ4653ΠΣ-0ΨΧ) του Υπουργείου Παιδείας Στο ΦΕΚ 1353 Β΄/13-05-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο διαθεσιμότητας ενόψει των επικείμενων μεταθέσεων

Έγγραφο 84311/E2/25-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας Δεδομένου ότι, με τον Ν. … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εγκύκλιος Φ.251/84341/Α5/25-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια των Φ.251/77249/Α5/13-05-2016 (για … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το νέο βαθμολόγιο δεν ισχύει για τους εκπαιδευτικούς Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1566/1985

Έγγραφο 83451/Ε2/24-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας Α Σχετικά με τη βαθμολογική … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το πρόγραμμα «ECOMOBILITY – Οικολογική Μετακίνηση 2016-2017» Απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου

Έγγραφο 77909/Δ2/16-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας Την επόμενη σχολική χρονιά 2016-2017 … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το 2016-2017 Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1 έως 15 Ιουνίου 2016

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

H επιτροπή επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Απόφαση Φ. 821/64099/Η2/15-4-2016 (ΦΕΚ 248/ΥΟΔΔ/19-5-2016) του Υπουργείου Παιδείας Συγκροτούμε την Επιτροπή … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υποχρεωτική η παρουσία Λυκειακών Επιτροπών Εξετάσεων σε Εξεταστικά Κέντρα χωρίς υποψηφίους

Έγγραφο Φ.251/81221/Α5/19-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας Τις ημέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016 Ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης παραίτησης μέχρι την 31-08-2016 δεν θα λογισθεί συντάξιμος

Έγγραφο 80625/Ε2/19-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του αριθμ. 76400/Ε2/12-05-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα για την φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 Ισχύει από το 2015-2016

Προεδρικό Διάταγμα 56/2016 (ΦΕΚ 91/Α/19-5-2016) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σε ΦΕΚ η κατανομή 456 θέσεων εκπαιδευτικών προς διορισμό Επιτυχόντων στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ΤΟΥ 2008

Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./49/οικ.13725/18-5-2016 (ΦΕΚ 1411/Β/19-5-2016) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πώς θα πληρωθούν τα Σάββατα στις φετεινές Πανελλαδικές Εξετάσεις Οδηγίες του ΓΛΚ

Έγγραφο 2/34224/ΔΕΠ/21-4-2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Αναφορικά με την … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

14ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας Στη Θεσσαλονίκη από 25 έως 27 Μαΐου 2016

Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία διοργανώνει το 14ο Διεθνές Συνέδριό της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που μετακινούνται στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων Εκδόθηκε η αναμενόμενη ΚΥΑ κατ' εφαρμογή του Ν. 4379/2016

Κοινή υπουργική απόφαση Φ.151/75660/Α5/11-5-2016 (ΦΕΚ 1353/Β/13-5-2016, ΑΔΑ:ΨΛ734653ΠΣ-ΛΧ6) των Υπουργείων Οικονομικών … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Απόφαση 70831/Δ2/26-4-2016 (ΦΕΚ 1361/Β/13-5-2016) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την ίδρυση … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο