Μόνιμοι διορισμοί 250 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν οι ημερομηνίες ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας

Ανακοίνωση (01-08-2023) Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και … ➜ περισσότερα

Διορισμός 150 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε κενές οργανικές θέσεις στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση στην οποία θα αναφέρεται η προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας

Ανακοίνωση (01-08-2023) Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης Υποβολή αιτήσεων από τη Δετέρα 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 μέσω του Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.: 50896/Ε1/5-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΨ046ΜΤΛΗ-ΛΜ8) Πρόσκληση για μόνιμο … ➜ περισσότερα

Διορισμός 20 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία έως και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

Απόφαση 10737/Ε1/02-02-2022 (ΦΕΚ 181/Γ/04-02-2022, ΑΔΑ: ΨΕΜΦ46ΜΤΛΗ-7Κ8) του Υπουργείου Παιδείας Από … ➜ περισσότερα

UPDATE – Μόνιμοι διορισμοί 41 μελών ΕΕΠ σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 10 έως και την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Ανακοίνωση 27-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις ΣΜΕΑΕ UPDATE : Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου έως και τη Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Απόφαση 4275/Ε4/13-01-2022 (ΦΕΚ 3/τ. ΑΣΕΠ/19-1-2022, ΑΔΑ: Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ) του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υποβολή αιτήσεων έως και την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Απόφαση 2289/Ε1/10-01-2022 (ΦΕΚ 1/τ. ΑΣΕΠ/11-01-2022, ΑΔΑ: 65Μ846ΜΤΛΗ-Γ3Γ) του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Διορισμός 88 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16-Μουσικής Μη Ανώτατων Ιδρυμάτων, σε θέσεις μονίμων σε Μουσικά Σχολεία Πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 161803/Ε1/10-12-2021 (ΦΕΚ 3111/Γ/20-12-2021, ΑΔΑ: 9ΛΙΔ46ΜΤΛΗ-ΒΞΟ) του Υπουργείου Παιδείας Με … ➜ περισσότερα

Διορισμός 104 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02,02, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02, σε θέσεις μονίμων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 161821/Ε1/10-12-2021 (ΦΕΚ 3110/Γ/20-12-2021, ΑΔΑ: 654Ω46ΜΤΛΗ-ΜΩΤ) του Υπουργείου Παιδείας Με … ➜ περισσότερα

Μόνιμοι διορισμοί 192 εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΤΕ16, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02 Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία

Ανακοίνωση 08-12-2021 του Υπουργείου Παιδείας Μόνιμοι διορισμοί 192 εκπαιδευτικών, κατηγοριών … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΤΕ16, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02 Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση (17-11-2021) της παρούσης

Προκήρυξη 144897/Ε1/11-11-2021 (ΦΕΚ 59/τ. ΑΣΕΠ/17-11-2021, ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6ΗΝΖ46ΜΤΛΗ-Η5Θ) του Υπουργείου … ➜ περισσότερα

Ανακαθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Μετά από ενστάσεις και λόγω μη κάλυψης δεκατριών (13) θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Κοινή Απόφαση 99052/Ε1/10-08-2021 (ΦΕΚ 3715/Β/12-08-2021, ΑΔΑ: 9ΚΖ446ΜΤΛΗ-0ΣΗ) των Υπουργείων Οικονομικών … ➜ περισσότερα

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Η φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση διορισμού είναι απαραίτητη για την ανάληψη υπηρεσίας

Έγγραφο 99696/Ε1/11-8-2021 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με … ➜ περισσότερα

UPDATE : Μέχρι και την Δευτέρα 23-8-2021 η ορκωμοσία και η ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών Οι διαδικασίες θα γίνουν δια ζώσης

Δελτίο τύπου (11-8-2021) του Υπουργείου Παιδείας Διορισμός 11.507 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας … ➜ περισσότερα

Ο διορισμός εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 – Μουσικών σε Μουσικά Σχολεία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Οι διοριζόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

Απόφαση 95853/Ε1/2-8-2021 (ΦΕΚ 1817/Γ/10-08-2021, ΑΔΑ: 6ΠΧΗ46ΜΤΛΗ-371) του Υπουργείου Παιδείας Με … ➜ περισσότερα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο διορισμός εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 Οι διοριζόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

Απόφαση 97010/Ε1/4-8-2021 (ΦΕΚ 1819/Γ/10-08-2021, ΑΔΑ: ΩΝΕΛ46ΜΤΛΗ-Ι7Π) του Υπουργείου Παιδείας Με … ➜ περισσότερα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο διορισμός εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01 Οι διοριζόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

Απόφαση 95849/Ε1/2-8-2021 (ΦΕΚ 1818/Γ/10-08-2021, ΑΔΑ: 63Ν946ΜΤΛΗ-ΔΧΣ) του Υπουργείου Παιδείας Με … ➜ περισσότερα

Μόνιμοι διορισμοί 1.521 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, από τους τελικούς αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ

Μόνιμοι διορισμοί 1.521 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας … ➜ περισσότερα

Ξεκίνησε η ανακοίνωση των 11.700 μόνιμων διορισμών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τις επόμενες μέρες αναμένεται η Β’ φάση προσλήψεων

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, μετά την … ➜ περισσότερα