Διευκρινίσεις σχετικά με τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.251/84341/Α5/25-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια των Φ.251/77249/Α5/13-05-2016 (για τα ΓΕ.Λ) και Φ.151/75375/Α5/11-05-2016 (για τα ΕΠΑΛ) εγκυκλίων της Διεύθυνσής μας σχετικές με τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2016 για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, λόγω ερωτημάτων που τέθηκαν από Διευθύνσεις Δ.Ε., σας διευκρινίζουμε τα εξής:

α) Το διάστημα των τριών ημερών, στο οποίο πρέπει το αργότερο να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις, υπολογίζεται σε εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ημέρας εξέτασης του μαθήματος από το οποίο απουσίασαν ή διέκοψαν την εξέτασή τους.

β) Τα δικαιολογητικά και των δύο περιπτώσεων (ασθένεια ή σοβαρό κώλυμα που συνιστά ανωτέρα βία) προσκομίζονται στο Διευθυντή του σχολείου που λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο. Τα δικαιολογητικά αυτά εξετάζονται και κρίνονται από την οικεία Λυκειακή Επιτροπή (για τα ΓΕΛ) ή την επιτροπή εξέτασης (για τα ΕΠΑΛ), με την επιφύλαξη της περίπτωσης του σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία όπου απαιτείται και επικύρωση από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. Κατόπιν μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία, που θα οριστεί σε εγκύκλιο που θα ακολουθήσει, πρέπει να αποσταλούν τα σχετικά στοιχεία στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares