Υποχρεωτική η παρουσία Λυκειακών Επιτροπών Εξετάσεων σε Εξεταστικά Κέντρα χωρίς υποψηφίους


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.251/81221/Α5/19-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Τις ημέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων που ορισμένα Εξεταστικά Κέντρα δεν θα έχουν υποψηφίους για τα εξεταζόμενα μαθήματα, οι αντίστοιχες Λυκειακές Επιτροπές θα πρέπει να παρίστανται στο Εξεταστικό Κέντρο και να βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη να παρέχουν τα θέματα των εξετάσεων σε κοντινό Εξεταστικό Κέντρο.

Τα μέλη των εν λόγω Λυκειακών Επιτροπών μετά την ώρα δυνατής αποχώρησης θα μπορούν να αποχωρούν από το Εξεταστικό Κέντρο, αφού μεριμνήσουν για τη διαγραφή των θεμάτων από το ηλεκτρονικό σύστημα λήψης.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares