Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο διαθεσιμότητας ενόψει των επικείμενων μεταθέσεων


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 84311/E2/25-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Δεδομένου ότι, με τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-5-2016), άρθρο 66, παρ. 14, προστίθεται στο Ν. 4186/2013 (Α΄193), νέο άρθρο 14Α “Ειδικά θέματα εκπαιδευτικών” στην παρ. 1 του οποίου ορίζεται ότι, “Η αναγνωρισθείσα ως πραγματική υπηρεσία με το άρθρο 39 του ν. 4369/2016 (Α΄33) των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, αναγνωρίζεται και ως εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε συνέπεια”, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο χρόνος της διαθεσιμότητας μόνο στο χρόνο συνολικής υπηρεσίας στις αιτήσεις μετάθεσης, βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που επανήλθαν από τη διαθεσιμότητα.

Επισημαίνεται ότι, στους εκπαιδευτικούς που εξαιρέθηκαν της διαθεσιμότητας και μετατάχθηκαν σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων δεν θα προσμετρηθεί το εν λόγω διάστημα στο χρόνο συνολικής υπηρεσίας, παρά μόνο εάν διατέθηκαν για την παροχή εκπαιδευτικού έργου σε ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ.

Εφιστούμε την προσοχή σας κατά την ενημέρωση των αιτήσεων μετάθεσης, βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, καθώς σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 50/1996 «Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης που προβλέπονται από αυτό το Π.Δ. πρέπει να υπάρχουν κατά την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων» και ως εκ τούτου δε δύναται να πραγματοποιηθούν αλλαγές στα κριτήρια μετάθεσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares