Το πλαίσιο λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

Απόφαση 67798/Δ2/21-4-2016 (ΦΕΚ 1342/Β/13-5-2016, ΑΔΑ:ΨΗΞΩ4653ΠΣ-Β0Κ) του Υπουργείου Παιδείας

Η ΥΑ καθορίζει :

  • Την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ Τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων
  • Τις μετεγγραφές και τις κατατακτήριες εξετάσεις
  • Την αξιολόγηση των μαθητών κατά την διάρκεια των τριμήνων
  • Την αξιολόγηση των μαθητών στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
  • Τον τρόπο εξαγωγής των αποτελεσμάτων ετήσιας προόδου
  • Διάφορα γενικά ζητήματα

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28-4-2017

1η Τροποποίηση και συμπλήρωση (ΥΑ 90204/Δ2/2-6-2016, ΦΕΚ 1744/Β/15-6-2016)

2η Τροποποίηση και συμπλήρωση (ΥΑ 65516/Δ2/20-4-2017, ΦΕΚ 1490/Β/28-4-2017)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο