Το πρόγραμμα «ECOMOBILITY – Οικολογική Μετακίνηση 2016-2017» Απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 77909/Δ2/16-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Την επόμενη σχολική χρονιά 2016-2017 θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «ECOMOBILITY – Οικολογική Μετακίνηση 2016-2017», το οποίο διοργανώνεται από τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY με τη συμμετοχή Επιστημονικών και Κοινωνικών Φορέων επενδύοντας στην ανεμπόδιστη και ελεύθερη μετακίνηση, καθώς και στον προσανατολισμό για τις Πράσινες Μεταφορές για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής εικόνας στις πόλεις.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων όλης της χώρας.

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες

Share and Enjoy !
Shares