Διευκρίνιση σχετικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022-2023 Δεν απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση

Έγγραφο 141394/Ε2/15-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΠΡ46ΜΤΛΗ-19Κ) του Υπουργείου Παιδείας Ύστερα από ερωτήματα … ➜ περισσότερα

ΥΠΠΕΘ – Διαδικασία Εισαγωγής των Μαθητών στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου Των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το Σχολικό Έτος 2019-2020

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» … ➜ περισσότερα

Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων

Απόφαση 98370/Δ2/14-6-2018 (ΦΕΚ 2365/Β/20-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τον τύπο … ➜ περισσότερα

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το 2018-2019 Υποβολή αιτήσεων από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018

Εγκύκλιος 67486/Δ2/27-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας Λαμβάνοντας υπόψη την 61178/Δ2/18-04-2018 ΥΑ … ➜ περισσότερα

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων Η απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της

Απόφαση 61178/Δ2/18-4-2018 (ΦΕΚ 1375/Β/24-4-2018, ΑΔΑ:7ΜΠΦ4653ΠΣ-77Λ) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 … ➜ περισσότερα

Το πλαίσιο λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων Νέα ΥΑ καταργεί κάθε προηγούμενη

Απόφαση 58168/Δ2/13-4-2018 (ΦΕΚ 1365/Β/20-4-2018, ΑΔΑ:6Ρ0Φ4653ΠΣ-ΖΚΗ) του Υπουργείου Παιδείας Α. Μετεγγραφές … ➜ περισσότερα

Το πλαίσιο λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων Τροποποίηση και συμπλήρωση της υφιστάμενης ΥΑ

Απόφαση 65516/Δ2/20-4-2017 (ΦΕΚ 1490/Β/28-4-2017) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση και συμπλήρωση … ➜ περισσότερα

Το πλαίσιο λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων

Απόφαση 65517/Δ2/20-4-2017 (ΦΕΚ 1490/Β/28-4-2017) του Υπουργείου Παιδείας Α. Εισαγωγή μαθητών … ➜ περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Ισχύει από το 2016-2017

Απόφαση 106486/Δ2/29-6-2016 (ΦΕΚ 2107/Β/7-7-2016, ΑΔΑ:6Ο0Ο4653ΠΣ-ΝΜΥ) του Υπουργείου Παιδείας Ι. Καθορίζουμε … ➜ περισσότερα

Mεταθέσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2016 Ανάληψη υπηρεσίας μέχρι 4-7-2016

Απόφαση 107013/E2/30-6-2016 (ΑΔΑ: 7ΔΕΝ4653ΠΣ-ΓΓΖ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω … ➜ περισσότερα

Το πλαίσιο λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

Απόφαση 67798/Δ2/21-4-2016 (ΦΕΚ 1342/Β/13-5-2016, ΑΔΑ:ΨΗΞΩ4653ΠΣ-Β0Κ) του Υπουργείου Παιδείας Η ΥΑ … ➜ περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών των Μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Λυκείων

Απόφαση 7885/Δ2/19-1-2016 (ΦΕΚ 190/Β/3-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα Προγράμματα … ➜ περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών των Μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

Απόφαση 7888/Δ2/19-1-2016 (ΦΕΚ 166/Β/1-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα Προγράμματα … ➜ περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων ωρομισθίων για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το 2015-2016 Αιτήσεις από 13 έως και 26 Οκτωβρίου 2015

Εγκύκλιος 160114/Ε2/12-10-2015 (ΑΔΑ:ΒΜΗΔ465ΦΘ3-36Γ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … ➜ περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Καλλιτεχνικών Σχολείων Ισχύει από το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 132127/Δ2/24-8-2015 (ΦΕΚ 1840/Β/26-8-2015, ΑΔΑ:Ψ75Ρ465ΦΘ3-ΚΩΤ) του Υπουργείου Παιδείας I. Καθορίζουμε … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Απόφαση 89884/Δ2/8-6-2015 (ΦΕΚ 1113/Β/11-6-2015) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τις αναθέσεις … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη αναπληρωτών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το 2014-2015

Απόφαση 155482/Γ7/29-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΠΚΤ9-Ο8Λ) του Υπουργείου Παιδείας Προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας … ➜ περισσότερα

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της B΄ Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων

Απόφαση 130385/Γ7/13-8-2014 (ΦΕΚ 2402/Β/9-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπ’ … ➜ περισσότερα

Ορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη αναπληρωτών-ωρομισθίων, εξειδικευμένου στους τομείς του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Απόφαση 134823/Γ7/27-8-2014 (ΦΕΚ 2351/Β/2-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζονται τα προσόντα … ➜ περισσότερα