Εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα για την φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 Ισχύει από το 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Προεδρικό Διάταγμα 56/2016 (ΦΕΚ 91/Α/19-5-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Σκοπός και τρόπος αξιολόγησης των μαθητών
Άρθρο 2 – Περίοδοι διδακτικού έτους
Άρθρο 3 – Διακοπές – Αργίες μαθητών – Σχολικές εορτές
Άρθρο 4 – Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων
Άρθρο 5 – Τρόπος αξιολόγησης Μικτών Μαθημάτων, Μαθημάτων Γενικής Παιδείας με κλάδους, Μαθήματος «Ερευνητική Εργασία», Μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή» και Μαθήματος «Φυσική Αγωγή» ανά τετράμηνο
Άρθρο 6 – Βαθμολογική Κλίμακα
Άρθρο 7 – Αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα «Ερευνητική Εργασία (Project)», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός -Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή» και «Φυσική Αγωγή» ανά τετράμηνο.
Άρθρο 8 – Ενδιάμεσες Προφορικές και Γραπτές Εξετάσεις
Άρθρο 9 – Ατομικές και Ομαδικές Συνθετικές – Δημιουργικές Εργασίες
Άρθρο 10 – Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών
Άρθρο 11 – Προφορική βαθμολογία τετραμήνων
Άρθρο 12 – Κοινοποίηση της προφορικής βαθμολογίας – Ενημέρωση των κηδεμόνων
Άρθρο 13 – Γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου
Άρθρο 14 – Τρόπος εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων
Άρθρο 15 – Ορισμός και υποχρεώσεις των επιτηρητών
Άρθρο 16 – Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης
Άρθρο 17 – Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων
Άρθρο 18 – Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων
Άρθρο 19 – Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις
Άρθρο 20 – Προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές Εξετάσεις Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων
Άρθρο 21 – Εξαγωγή του ετήσιου προφορικού βαθμού κατά μάθημα, του βαθμού ετήσιας επίδοσης, του τελικού βαθμού των κλάδων
Άρθρο 22 – Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής και απολυτηρίου – (Γενικός Μέσος Όρος – Γ.Μ.Ο.)
Άρθρο 23 – Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ- Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 24 – Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών, απόκτηση πτυχίου
Άρθρο 25 – Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών
Άρθρο 26 – Μαθητές από ξένα σχολεία
Άρθρο 27 – Λοιπά θέματα
Άρθρο 28
Άρθρο 29 – Εξετάσεις μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 30 – Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων – εξέταστρα
Άρθρο 31 – Επιτροπές εποπτείας εξετάσεων
Άρθρο 32 – Εξεταστικές Επιτροπές – Επιτηρητές
Άρθρο 33 – Υποχρεώσεις της εξεταστικής επιτροπής πριν και μετά την έναρξη των εξετάσεων
Άρθρο 34 – Έκδοση αποτελεσμάτων – αρχείο εξετάσεων
Άρθρο 35 – Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑΛ που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους
Άρθρο 36 – Έκδοση τίτλων σπουδών Ιδιωτικών ΕΠΑΛ
Άρθρο 37 – Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 38 – Έναρξη ισχύος

Διαβάστε το ΠΔ

Share and Enjoy !
Shares