Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 και της αντιστοιχίας μεταξύ τους

Απόφαση Φ20/82041/Δ4/20-5-2016 (ΦΕΚ 1489/Β/26-5-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τους Τομείς της Β΄ τάξης και τις Ειδικότητες της Γ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), ως ακολούθως:

Άρθρο 1 – Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Άρθρο 2 – Αντιστοιχία Τομέων με τις Ειδικότητες στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Άρθρο 3 – Διαδικασία Κατάταξης των μαθητών στους Τομείς και τις Ειδικότητες

1. Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη επιλέγουν με αίτησή τους τον Τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
2. Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Γ΄ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του Τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017 για τη Β΄ τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, από το σχολικό έτος 2017-2018 για τη Γ΄ τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και από το σχολικό έτος 2018-2019 για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Ο νόμος 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016)

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο