Οι νέοι υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων των σχολείων της ΔΔΕ Φλώρινας Αναλαμβάνουν υπηρεσία την 1-7-2015

Απόφαση 3508/30-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΑ50465ΦΘ3-ΙΓΧ) της ΔΔΕ Φλώρινας Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Χαρακτηρισμός και τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 3124/30-6-2015 (ΑΔΑ:Ω6Υ1465ΦΘ3-6ΘΕ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Χαρακτηρίζουμε τους παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια άδειας ανατροφής τέκνου

Έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 68 /οικ.21236/25-6-2015 (ΑΔΑ:Ψ0Ψ0465ΦΘΕ-81Ρ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Βράβευση Αριστούχων μαθητών από τη Eurobank 2015

Εγκύκλιος 103384/Δ2/29-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ο Τραπεζικός Όμιλος Eurobank Ergasias … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πότε θα γίνουν οι τοποθετήσεις μετατεθέντων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μετά την εξέταση των ενστάσεων επί των μεταθέσεων

Έγγραφο 103527/Ε2/29-6-2015 (ΑΔΑ:7ΝΡΦ465ΦΘ3-2Ω9) του Υπουργείου Παιδείας Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναμορφωμένος πίνακας κενών οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Από 30-06-2015 μέχρι 03-07-2015 η υποβολή δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση

Έγγραφο 3457/29-6-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση των αναθέσεων διδασκαλίας στα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 100224/Δ2/24-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αυτονομία σχολικής μονάδας (Διάλογος – Προβληματισμός – Διερεύνηση) Συνέδριο στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2015 στην Αθήνα

Έγγραφο 100222/Δ2/24-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Συνέδριο με τίτλο «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ» Αθήνα 16 και 17 Απριλίου 2016

Έγγραφο 100569/Δ2/24-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ο Επιστημονικός Σύλλογος «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ» … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Θεώρηση απολυτηρίων τίτλων και πιστοποιητικών των ιδιωτικών σχολείων Τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια, ιδιωτικά σχολεία εξαιρούνται από την υποχρέωση θεώρησης των απολυτηρίων τίτλων σπουδών που εκδίδουν

Εγκύκλιος 100758/Δ2/26-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στο … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ για το 2015-2016 Οι διαδικασίες και το νομικό τους πλαίσιο

Εγκύκλιος 102484/Δ2/26-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η εγκύκλιος των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών σε δομές της Ειδικής Αγωγής 2015-2016

Εγκύκλιος 102025/Ε2/26-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΑ4Ξ465ΦΘ3-ΠΩΞ) του Υπουργείου Παιδείας Καλούνται οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η εγκύκλιος αποσπάσεων των εκπαιδευτικών σε φορείς του ΥΠΟΠΑΙΘ για το 2015-2016 Υποβολή αιτήσεων από 29-6-2015 μέχρι 3-7-2015

Εγκύκλιος 102030/E2/26-6-2015 (ΑΔΑ:Ψ1ΤΡ465ΦΘ3-Τ2Μ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η εγκύκλιος των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε σχολεία για το 2015-2016 Από 29-06-2015 μέχρι 03-07-2015 η υποβολή των αιτήσεων

Εγκύκλιος 102024/E2/26-6-2015 (ΑΔΑ:7Υ56465ΦΘ3-Ν95) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οι νέοι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας Αναλαμβάνουν 1-7-2015 με θητεία μέχρι 31-7-2017

Απόφαση 3079/26-6-2015 (ΑΔΑ:71ΗΜ465ΦΘ3-1ΜΤ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Τοποθετούμε, για το … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Με σχετική πλειοψηφία η επιλογή στα σχολεία που προβλέπονται παραπάνω από μία θέσεις υποδιευθυντών

Εγκύκλιος Φ.361.22/54/102524/E3/26-6-2015 (ΑΔΑ:ΨΛΥΘ465ΦΘ3-ΣΔΚ) του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα που … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Συμπλήρωση της ΥΑ για την επιλογή των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων Πώς γίνεται η προσωρινή πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων

Απόφαση Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-6-2015 (ΦΕΚ 1251/Β/24-6-2015) του Υπουργείου Παιδείας Μέχρις ότου ολοκληρωθεί … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο