Χαρακτηρισμός και τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 3124/30-6-2015 (ΑΔΑ:Ω6Υ1465ΦΘ3-6ΘΕ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Χαρακτηρίζουμε τους παρακάτω Εκπαιδευτικούς ως υπεράριθμους στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2015-2016, ως εξής:

Τοποθετούμε σε κενές οργανικές θέσεις, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας που υπέβαλαν αίτηση για τοποθέτηση σε άλλο σχολείο, λόγω υπεραριθμίας, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Επισκέψεις: 14

Μετάβαση στο περιεχόμενο