Μέχρι 31 Μαρτίου 2022 παρατείνεται η ισχύς των αδειών διδασκαλίας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και στα Φροντιστήρια και στην Κατ’ Οίκον Διδασκαλία Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Άρθρο 131 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021) Ρυθμίσεις για τις … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ποιες άδειες πρέπει να επικαιροποιηθούν με προσκόμιση ιατρικών γνωματεύσεων

Έγγραφο 141268/Ν1/04-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τις ήδη υποβληθείσες … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών Για ποιες άδειες παρατείνεται η ισχύς για τρεις (3) μήνες

Έγγραφο 101532/Ν1/18-08-2021 του Υπουργείου Παιδείας Δια της παρούσης, σας ενημερώνουμε … ➜ περισσότερα

Τα δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ή ανανέωσης άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας Από 1-7-2021 υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θεματικός ιστότοπος της ΔΔΕ Φλώρινας για τις αναγγελίες – ανανεώσεις … ➜ περισσότερα

Παράταση επικαιροποίησης αδειών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021

Έγγραφο 63518/02-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας Η προθεσμία υποβολής της κατάθεσης … ➜ περισσότερα

Επικαιροποίηση αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών Μέχρι τις 31-10-2021 η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών στον ΕΟΠΠΕΠ

Έγγραφο 61743/Ν1/31-05-2021 του Υπουργείου Παιδείας Δια της παρούσης ενημερώνουμε ότι, … ➜ περισσότερα

ΥΠΑΙΘ – Επικαιροποίηση Αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δια της … ➜ περισσότερα

ΥΠΠΕΘ – Διαδικασία εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και Έναρξη Λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ.

Διαδικασία εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και Έναρξη Λειτουργίας του Ολοκληρωμένου … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον άδειας διδασκαλίας

Εγκύκλιος 141172/N1/31-8-2018 (ΑΔΑ: 6Η6Τ4653ΠΣ-ΣΩ5) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών Απαραίτητη η παρακολούθηση σχετικού προγράμματος που διοργανώνουν ορισμένα ΑΕΙ

Εγκύκλιος 36271/Ν1/2-3-2018 (ΑΔΑ:6Γ874653ΠΣ-ΘΣΓ) του Υπουργείου Παιδείας ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Η … ➜ περισσότερα

Έλεγχος των Πρόσθετων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στα Ιδιωτικές Σχολεία

Έγγραφο 226864/Ν1/22-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας 1. Στην παρ. 2 του … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την εγγραφφή στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

Έγγραφο 166064/Ν1/5-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας Έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα … ➜ περισσότερα

Αλλαγές στην ΥΑ για τον καθορισμό κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών

Απόφαση 77728/Ν1/11-5-2017 (ΦΕΚ 1773/Β/23-5-2017, ΑΔΑ:ΨΚΒ64653ΠΣ-Π07) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … ➜ περισσότερα

Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών

Απόφαση 6117/Α5/13-1-2017 (ΦΕΚ 324/Β/8-2-2017, ΑΔΑ:65ΦΙ4653ΠΣ-Ν6Π) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τον … ➜ περισσότερα

Χορήγηση-Τροποποίηση-Επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31-3-2017

Έγγραφο 13135/ΓΔ4/26-1-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την περίπτωση 5 … ➜ περισσότερα

Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Απόφαση 219434/A5/21-12-2016 (ΦΕΚ 4212/Β/27-12-2016, ΑΔΑ:7ΦΕΒ4653ΠΣ-ΟΚ5) του Υπουργείου Παιδείας Για τον … ➜ περισσότερα

Τι ισχύει με τους εκπαιδευτικούς στην ιδιωτική εκπαίδευση μετά την ψήφιση του ν. 4415/2016

Εγκύκλιος 154892/Ε1/22-9-2016 (ΑΔΑ:6ΚΖ64653ΠΣ-Ι74) του Υπουργείου Παιδείας Διευκρινίσεις σχετικά με το  … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Μετά την ψήφιση του . 4415/2016

Έγγραφο 145867/ΓΔ4/9-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ … ➜ περισσότερα

Σχετικά με πρόσληψη συνταξιούχων εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία

Έγγραφο 146475/E1/9-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά τη δημοσίευση του Ν.4415/2016, … ➜ περισσότερα