Η εγκύκλιος αποσπάσεων των εκπαιδευτικών σε φορείς του ΥΠΟΠΑΙΘ για το 2015-2016 Υποβολή αιτήσεων από 29-6-2015 μέχρι 3-7-2015

Εγκύκλιος 102030/E2/26-6-2015 (ΑΔΑ:Ψ1ΤΡ465ΦΘ3-Τ2Μ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2015-2016, να υποβάλουν αίτηση από 29-06-2015 μέχρι 03-07-2015.

Διαβάστε την εγκύκλιο αποσπάσεων σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας

Το έντυπο της αίτησης απόσπασης σε φορείς

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο